Zgodnie z wymaganiami sanitarnymi metnosc wody wodociagowej nie powinna przekraczac 1

Do sporządzania skali wzorców odpowiadającej mętności od O do 1000 używa się cieczy zawierającej 1 g krzemionki w 1 l wody destylowanej. Mętność tego roztworu oznacza się przez 1000. Oznaczenie stopnia mętności w mg krzemionki na 1 l wody wykonuje się przez porównanie mętności prób badanej wody ze skalą wzorcową. Zgodnie z wymaganiami sanitarnymi mętność wody wodociągowej nie powinna przekraczać 1, mętność zaś wody studziennej nie powinna być wyższa niż 10. Wody powierzchniowe płynące mają często mętność 30, a w porze deszczowej i powyżej 50. Zapach. Woda czysta nie posiada zapachu. Substancje próchniczne oraz resztki gnijących roślin nadają wodzie zapach błotny; woda rzeczna w okresie powodzi ma zapach ziemisty; gnijące ryby, wodorosty i fekalia wywołują zapach odrażający; niewielkie ilości fenolu wody z okręgów węglowych – wstrętny. Fenol w rozcieńczeniu l : 1 000000 lub większym nie jest wyczuwalny, natomiast gdy woda jest chlorowana, tworzą się chlorofenole wywołujące zapach przykry (m. in. jodoformu). [więcej w: odległość szamba od granicy, cyprysik groszkowy filifera aurea, gonpol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyprysik groszkowy filifera aurea gonpol odległość szamba od granicy