Zastosowanie zelbetu do calej konstrukcji.

Takie rozwiązanie pozwala zachować dwuwarstwowość powłoki z zastosowaniem siatki usztywnień wykonanych w postaci pełnych ścianek żelbetowych. Wybór tej koncepcji uzasadniały również następujące przesłanki: a) dobra izolacja akustyczna dachu, b) możność prowadzenia w dowolnym kierunku przewodów instalacji elektrycznej, c) łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich miejsc dachu, d) łatwość zawieszania ciężarów dzięki otworom przewidzianym w dolnej płycie powłoki, f) możność zainstalowania ogrzewania powietrznego z przewodami ogrzewczymi rozmieszczonymi między płytami powłoki. Obydwie płyty powłoki zaprojektowano o grubości 6,5 cm (ogólna sprowadzona ilość betonu wynosi 17 cm) przy odstępie ścianek 1,80 m w kluczu i 2,40 m przy podporach . Aby zapobiec wyboczeniu i osiągnąć dla poszczególnych płyt współczynnik pewności przynajmniej taki, jak dla całej powłoki, obie płyty zostały pofalowane w kierunku poprzecznym, przy czym szerokość fali wynosi w kluczu 7 m w kierunku wezgłowia natomiast zmniejsza się do 3 m, przy jednoczesnym wzroście grubości powłoki. Jest to konieczne do zachowania naprężeń w granicach dopuszczalnych, pomimo zmniejszenia szerokości fali i zwiększenia sił normalnych. Całe sklepienie przekazuje obciążenie na trzy podpory, wykonane w kształcie bloków o wysokości 12 m, przenoszących siły pionowe na grunt. Siły poziome przejmują ściągi wykonane z wysokowartościowej stali Rr = 140 kG/mm2, łączące trzy fundamenty. Ponieważ ściągi te przeszkadzałyby w niższych częściach parteru, zaprojektowano je w linii załamanej w płaszczyźnie pionowej. Zabezpieczenie ściągów przed wyprostowaniem (wyrwaniem w miejscu załamania) tworzą sprężone studnie pionowe, opuszczone pod warstwę wapienia leżącą na głębokości 13 m. Sklepienie jest wykonane jako monolit za pomocą deskowań przesuwnych. Przekrycie powłokowe Pawilonu Wystawowego w Paryżu osiągnęło podwójny rekord światowy: maksymalnej powierzchni 23800 m2, podtrzymywanej za pomocą trzech punktów podparcia (na 1 punkt przypada 7900 m), oraz maksymalnej rozpiętości dla sklepienia powłokowego (218 m). [hasła pokrewne: cyprysik groszkowy filifera aurea, pxf cennik, odległość szamba od granicy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyprysik groszkowy filifera aurea odległość szamba od granicy pxf cennik