ZANIECZYSZCZENIA WÓD

JAKOŚĆ WODY 3. 1. ZANIECZYSZCZENIA WÓD Wodociąg może być zaopatrzony w wodę: opadową, powierzchniową bądź gruntową. Wody opadowe są stosunkowo czyste i zawierają zazwyczaj tylko niewielkie ilości substancji organicznych i gazów (02, CO2, C12, N, NH3 i S02). Brak soli mineralnych sprawia, że wody te pozbawione są pożądanego smaku. Wody powierzchniowe. Wody rzeczne zawierają zawiesiny, koloidy oraz rozpuszczone związki organiczne i nieorganiczne, poza tym makro- i mikroorganizmy. Wody jezior wyróżniają się stosunkowo małą zawartością zawiesiny, natomiast poważną ilością makro- i mikroorganizmów. Zawartość substancji obcych i żywych organizmów w wodach powierzchniowych waha się W szerokich granicach i zależy od pory roku, warunków miejscowych (żyzności gleby, klimatu itp. ) oraz od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia ściekami miejskimi i przemysłowymi. Wody gruntowe z warstw głębszych zawierają znaczną ilość rozpuszczonych soli, a niekiedy i gazów (zwykle CO2). Mikroorganizmów w tych wodach jest mało. Ogólne zanieczyszczenia wody są trzech rodzajów: zawieszone, koloidalne i rozpuszczone. Mikroorganizmy (przede wszystkim bakterie) tworzą zanieczyszczenia koloidalne. Jakość i stopień zanieczyszczeń określają badania fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne. [więcej w: vitopend 100 instrukcja serwisowa, gascolt, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gascolt kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania vitopend 100 instrukcja serwisowa