Wyznaczanie wartości uderzenia fali na budowlę sztywną o ścianie pionowej lub stromej

Podczas oddziaływania na budowlę fal rozbitych, należy rozróżnić dwa podstawowe przypadki uderzenia fali, dające różne wielkości ciśnień hydrodynamicznych: – fala rozbija się w pewnej odległości od budowli (załamanie następuje przy H < Hkr), zbliżając się do niej na dłuższej drodze jako fala przybojowa bez dalszego załamywania się; – fala rozbija się u podnóża budowli, znajdującej się na głębokości H < Hkr. Uderzenie fal przybojowych W przypadku, gdy fala ulega załamaniu w odległości nie mniejszej niż L od budowli, można stosować metodę Dżunkowskiego. Wykres ciśnienia wody na ścianę w wyniku uderzenia fali przybojowej przedstawia się w postaci trapezu, złożonego z prostokąta o podstawie Pr i wysokości H (od dna morza do poziomu spokoju) oraz trójkąta o podstawie Pr i wysokości Z mierzonej od poziomu spokoju do wierzchu wytrysku fali. W przybliżeniu wartość ciśnienia Pr = 0,09w2 [kPa] Jeżeli wytrysk sięga ponad koronę budowli, do obliczenia całkowitego obciążenia hydrodynamicznego uwzględnia się jedynie część trapezową otrzymanego trójkąta (poniżej poziomu wierzchu korony). W obliczeniach nie uwzględnia się ponadto hydro- statycznego ciśnienia z drugiej strony budowli. Pewną modyfikację metody Dżunkowskiego wprowadził Płakida. Wykres ciśnień hydrodynamicznych wg jego propozycji podano na rysunku 1.20. Parametry wykresu parcia oblicza się następująco: Z= h Po max = 1,5 yh. Uderzenie fal rozbijających się u podnóża budowli W przypadku załamywania się progresywnej fali oscylacyjnej dopiero u podnóża budowli (gdzie H < Hkr), stosować można znaną metodę Hiroi, według którego ciśnienie wody na ścianę spowodowane jest prędkością wody spadającej wraz z załamującym się grzbietem fali. Wykres parcia od podnóża budowli do poziomu wierzchu grzbietu łamiącej się fali posiada kształt prostokąta. [więcej w: cyprysik groszkowy filifera aurea, pxf cennik, odległość szamba od granicy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyprysik groszkowy filifera aurea odległość szamba od granicy pxf cennik