Maszyna S.Frugoni Vi La Spezi

Wydaje się, że do robót najlepiej nadają się maszyny tego typu, jak skonstruowana przez firmę S.Frugoni Vi La Spezi we Włoszech maszyna wycinająca wprost ze skały odpowiedniego wymiaru elementy kamienne. Przy zastosowaniu tego typu maszyny, obróbka polegałaby jedynie na wycięciu bruzd na kable sprężając. Pierwszą w Polsce próbą zastosowania konstrukcji z kamienia sprężonego jest wykonany w 1958 r., niewielki mostek drogowy o rozpiętości 5,00 m w miejscowości Gatka koło Suchedniowa. Mostek ten wykonano wg projektu mgr. inż. j.Pietrzykowskiego z elementów z granitu strzegomskiego wymiarów 24x40xl00 cm. słabszej strukturze są przede wszystkim atakowane przez czynniki korodujące, które na nich koncentrują swoją niszczącą działalność. W konstrukcji sprężonej obniżenie wytrzymałości jednego elementu decydować może o wytrzymałosci całej konstrukcji tak, jak wytrzymałość najsłabszego ogniwa decyduje o wytrzymałości łańcucha. Znane konstruktorom zjawisko pełzania zachodzące w betonach nie jest dotychczas dostatecznie zbadane w stosunku do kamienia naturalnego, wiadomo jednak że kamień jak zresztą i inne materiały, odkształca się pod działaniem sił ściskających. Gdy siła śc iskająca działa trwale, następują z bieg i em czasu dodatkowe odkształcenia opóźnione, które w pewnych wypadkach mogą być nawet większe od odkształceń początkowych. Te odkształcenia opóźnione mogą być szczególnie szkodliwe, gdy występują w elementach bardziej od innych dotkniętych korozją. Jeżeli długość konstrukcji skraca się wskutek powstających od kształceń , skracają się również pręty stalowe. Wstępne naprężenia maleją i następuje zwichnięcie koncepcji konstrukcyjnej. Tak więc kamień na elementy konstrukcji wstępnie sprężonych powinien być wybierany z warstw skalnych wyrożniających się jednorodnością struktury, a próbki kontrolne powinny być badane zarówno okresowo jak przy każdej zauważonej w skale zmianie. [więcej w: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, comes bolszewo, castorama dywany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama dywany comes bolszewo kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania