Wody rzek i strumieni

Wody rzek i strumieni Jakość i ilość wody jest zmienna w szerokich granicach, Ilość zależy od warunków hydrologicznych a szczególnie w górach ulega dużym zmianom. Jakość wody zależy od charakteru zlewni, spadku koryta i terenu, rodzaju gleby, zalesienia oraz od liczby i wielkości osiedli. Na ogół wody rzek i strumieni mają zmienną przezroczystość i zabarwienie, a zanieczyszczenia organiczne i bakteriologiczne są zazwyczaj duże i również zmienne, twardość na ogół mała. Wody rzek i strumieni podczas powodzi są na ogół bardziej zanieczyszczone. W okresie niskich stanów mętność wody jest mała, lecz stosunkowo większa zawartość zanieczyszczeń rozpuszczonych. Temperatura tych wód jest bardzo zmienna: w zimie wynosi 3-4 -c, w lecie 18-20 C. Wahania te są nieznacznie łagodzone w przewodach, bowiem roczne wahania temperatur gruntu są mniejsze. Woda z rzek i strumieni musi być przed użyciem oczyszczona. [więcej w: beata łyszczyńska, comes bolszewo, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beata łyszczyńska comes bolszewo kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania