Wnetrze Opery w Kolonii

Ważnym zagadnieniem dla konstruktora jest widownia. Wymiary jej są ściśle związane z akustyką i widocznością, stąd też wymiary widowni nie przekraczają na ogół głębokości 32 m, przy szerokości do 35 m. Przekrycie takiej przestrzeni żelbetem, przy zastosowaniu konstrukcji sprężonych, powłokowych, czy też fałdowych nie nasuwa trudności, komplikuje je jedynie konieczność umieszczenia w przekryciu kanałów klimatyzacyjnych oraz dostępu do montażu urządzeń reflektorowych i oświetlenia. Sama obsługa reflektorów jest zautomatyzowana i znajduje się w centrali obsługi sceny. Ważnym również zagadnieniem konstrukcji są balkony i loggie. Konstrukcje sprężone pozwalają przy obciążeniu 500 kG/m2 na dłuższe wysięgi wsporników niż to było możliwe dotychczas przy stosowanych konstrukcjach żelbetowych. Te dwie zasadnicze przestrzenie teatru, jakimi są scena i wydzielona dylatacjami widownia, otoczone są szeregiem pomieszczeń ubocznych, kuluarów, szatni, palarni, magazynów itp. Całość tego zespołu ujęta jest zwykle w żelbetową konstrukcję szkieletową. Podobne zagadnienia konstrukcyjne dotyczą sal koncertowych czy kinoteatrów. Zagadnienie sceny w kinoteatrze redukuje się do małej estrady i ekranu, przy czym powszechny dzisiaj ekran panoramiczny wniósł nowy problem wykonania dużej wklęsłej, gładkiej ściany, o stałej konstrukcji. Szczególnie ważna jest akustyczność sali, a stąd potrzeba nierównoległych ścian i korektury akustycznej przy stereofonii głośników. W teatrze widz ogląda obiekt przestrzenny, aktora, grupę aktorów. Widoczność frontalna w teatrze nowoczesnym przestaje być warunkiem zasadniczym. Scena staje się coraz bardziej przestrzenią oglądaną ze wszystkich stron. Dekoracje kulisowe ustępują miejsca dekoracji przestrzennej. Wymaganie widoczności całego ekranu pod kątem jak najbardziej zbliżonym do prostego stawia przed projektantem kinoteatru większe trudności przestrzennego ukształtowania widowni niż przed projektantem żywego teatru. Widownia kinoteatru wymaga bardziej stromej krzywej widoczności, przy stosunkowo wąskim trapezie rozmieszczenia krzeseł, co ma duży wpływ na zagadnienie konstrukcji amfiteatru. Do czasu wydania u nas zakazu produkowania i wyświetlania filmów palnych obowiązuje ogniotrwała kabina z ogniotrwałym wydzielonym dojściem, najczęściej wykonana w ścianach żelbetowyeh. [przypisy: karnisze castorama, beata łyszczyńska, ogrodzenie z paneli ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beata łyszczyńska karnisze castorama ogrodzenie z paneli