WLASCIWOSCI FIZYCZNE WODY

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY Temperatura wody jest najodpowiedniejsza, gdy zawiera się w granicach 7-12 C. Temperatura wody poniżej 5 i powyżej 15 C jest niepożądana, zbyt zimna woda jest szkodliwa dla zdrowia (m. in. wywołuje choroby przewodu pokarmowego), zbyt ciepła – ma nieprzyjemny smak i nie działa orzeźwiająco. Obserwacje temperatury wody w zbiornikach prowadzi się na różnych głębokościach w ciągu całego roku. Do pomiaru temperatur używa się termometry inne dla wód stojących, inne – dla płynących. Dla wód stojących stosowane są termometry z woskowo-gumową osłoną izolacyjną (zapewniającą bezwładność termiczną), termometry odwracalne oraz sondy termiczne. Do stałego notowania temperatury stosuje się termograf y, często używane do pomiaru temperatury wód płynących. Niezmienność lub małe wahania temperatury wody gruntowej w ciągu roku pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia zaopatrywaniem w wodę nagromadzoną co najmniej 15 m pod powierzchnią terenu. Temperaturę wody określa się z dokładnością do 0,2 -c przez zanurzenie termometru na okres 10-15 min. w wodzie przeznaczonej do ujęcia lub w próbce wody (bezpośrednio po jej pobraniu). Odczytywać trzeba w cieniu, natychmiast po wyjęciu termometru z wody, najpierw dziesiąte części stopnia, a potem całe stopnie. Barwa. [patrz też: gazeta nidzicka, głębokość przemarzania, kowalczyk materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazeta nidzicka głębokość przemarzania kowalczyk materiały budowlane