WLASCIWOSCI CHEMICZNE WODY

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE WODY Suchą pozostałość określa się po wyparowaniu wody (reszta parowania) i wysuszeniu ciał obcych przy temperaturze do 105 C. Reszta prażenia otrzymuje się po ogrzaniu reszty parowania do temperatury ok. 800 -c. wskutek czego, po ulotnieniu się ciał organicznych, pozostają związki mineralne. Woda do zaopatrywania kotłów parowych musi być miękka (kamień kotłowy) i reszta prażenia nie powinna przekraczać 300 mg/L Woda o zawartości 500 mg/I lub więcej związków mineralnych nie nadaje się do celów pitnych i może służyć wyłącznie do gaszenia pożarów, polewania ulic, mycia podłóg i nawadniania roślin, jeżeli nie zawiera związków szkodliwych. Twardość wody. Woda zawiera zawsze pewne ilości soli rozpuszczonych, przede wszystkim kwaśnego węglanu wapnia Ca(HC03h magnezu, Mg HC03h, jak również sole innych kwasów (H2S04, HCI itp. ). Zawartość soli rozpuszczonych w wodzie stan-owi o twardości wody. Kwaśne węglany wapnia i magnezu tworzą twardość węglanową przemijającą i w czasie gotowania wody rozpadają się, a utworzone, trudno rozpuszczalne węglany CaC03, zgodnie z równaniem Ca (HCOa)2 = CaC03+C02+H20 wytrącają się z wody. Pozostała zawartość soli, np. w formie- siarczanów, określa twardość niewęglanową stałą, suma zaś twardości węglanowej i niewęglanowej stanowi twardość ogólną. [hasła pokrewne: beata łyszczyńska, płytki na płycie osb, kowalczyk materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beata łyszczyńska kowalczyk materiały budowlane płytki na płycie osb