Widownia amfiteatralna

Widownia amfiteatralna, składająca się z 14 rzędów, o konstrukcji żelbetowej zamknięta jest sceną o wymiarach 6 X 11,30 m, pozwalająca poza wyświetlaniem filmów na urządzenie imprez teatralno-wokalnych i choreograficznych Ściany fundamentowe wylewane ze żwirobetonu mają zmienną wysokość dostosowaną do kształtu dachu w taki sposób, że ściany boczne, pomimo zmiennego spadku dachu wzdłuż budynku, wykonane są z jednakowej długości 4metrowych pionowych elementów fałdowych o ciężarze 840 kG. Elementy ustawione są złączami do wewnątrz, tworząc gotową fakturę zewnętrzną elewacji .Od wewnątrz ściana ocieplona jest warstwą złożoną z bloczków z lekkiego betonu i pokryta materiałem dźwiękochłonnym. Przestrzenie fałd, zamknięte w ten sposób, wyzyskane są na przeprowadzenie instalacji, częściowo zaś na wentylację. Elementy fałdowe ujęte są u góry oczepem w kształcie gzymsu, na którym opiera się przekrycie stropodachu, utworzone z szeregu belek o długości 16 m, składających się każda z 4 elementów fałdowych o długości 4 m, sprężonych kablami. Stropodach dostosowany do pochylenia widowni wznosi się od sceny ku kabinie projekcyjnej, a następnie opada w kierunku elementu wejściowego. Stropodach ocieplony jest płytami z pianobetonu, przy czym fałdy widowni od dołu dają estetyczną fakturę sufitu, które przy tym przyczyniają się do rozproszenia pogłosu. [hasła pokrewne: cyprysik groszkowy filifera aurea, pxf cennik, odległość szamba od granicy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyprysik groszkowy filifera aurea odległość szamba od granicy pxf cennik