Kotwienie płyt

Do kotwienia płyt stosuje się przesuwne kotwy różnych typów, jak np. nieruchomo osadzona w konstrukcji kotwa zakończ ona jest pionowym okragłym trzpieniem. Płaskownik zamocowany na stałe w górnej krawędzi płyty . Nasadzony na trzpień ma możność poruszania się w kierunku pionowym. Inny sposób polega na ustawieniu na ścianach elewacji prętów pionowych z żelaza okrągłego średnicy 10-12 mm, rozstawionych odpowiednio do szerokości płyt okładzinowych. Pręty są zamocowane do muru na stałe przy pomocy skobli. Kotwy kolankowe są to odpowiedniej długości kawałki okrągłej stali zbrojeniowej lub płaskownika, w których jeden kotew jest odgięty pod kąt em prostym w dół. Koniec odgięty w górę mocujemy w ścianie, koniec odgięty w dół mocujemy w otworze wyborowanym w górnej krawędzi płyty. Oba otwory dokładnie klinujemy i zalewamy mocną zaprawą cementową. Kotwy kolankowe podwójne posiadają jeden koniec odgięty w górę, tak samo jak kotwy zwykłe, natomiast drugi koniec przecięty i odgięty w górę i w dół lub zamocowany w wyborowanym o tworze, poziomy lub pionowy kołeczek stalowy J mogą więc chwytać i mocować dwie płyty obok siebie lub jedną nad drugą. Właściwym i pewniejszym sposobem jest mocowanie kotew w konstrukcji jednocześnie z jej wznoszeniem. Kawałki stali zbrojeniowej wpuszcza się w spoiny muru lub ił beton, na wysokościach i w odległościach przewidzianych kamieniarskim rysunkiem montażowym. Drugi koniec zagina się i dopasowuje do otworka w ka- mieniu przy montażu okładziny. Dodatkowym związaniem płyty okładzinowej z konstrukcją budynku jest za Lewka cementowa, którą wypełnia się pustą przestrzen między ścianą konstrukcji, a okładziną kamienną. Przestrzeń ta powinna wynosić około 3 cm. [podobne: castorama poznań górecka, gazeta nidzicka, bamberski dwór]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bamberski dwór castorama poznań górecka gazeta nidzicka