Podstawowe parametry, odnoszące się do oscylacyjnej, postępowej fali morskiej

Przedstawione wzory (w odniesieniu do fali płytkowodnej) są ważne do momentu załamania się fali, które występuje, jak już wspomniano, na tzw. głębokości krytycznej Hkr, od której liczy się strefa przyboju. Po przejściu głębokości krytycznej, wysokość fali w wyniku załamania zmniejsza się o około 75% w stosunku do wysokości, jaką miała bezpośrednio przed załamaniem. Następuje również 50% utrata jej energii. Wysokość posuwającej się dalej fali załamanej, noszącej nazwę fali przybojowej translacyjnej można określić wzorem Gaillarda h=hV gdzie: h nowa wysokość fali na głębokości H. Zmienia się również prędkość tej fali, która wg Lagrangea wynosi: c = VgH Przy zachowanym okresie, długość fali przybojowej wynosi L= TygH. Wyznaczanie charakterystyki i parametrów wiatrowych. Zanim fala dojdzie do brzegu może ulec kilkakrotnemu nawet załamaniu, jeżeli znowu natrafi na głębokość krytyczną, odpowiadającą jej. nowej, chwilowej wysokości. Przy samym brzegu prawa rządzące transformacją fali nie są w zasadzie poznane. Również fala przybojowa nie ma do tej pory opracowanej ścisłej teorii, a podane wzory opierają się na uproszczonych założeniach. Wyznaczanie charakterystyki i parametrów wiatrowych fal pełnomorskich. Wyznaczenie parametrów fali występującej w miejscu projektowanej budowli konieczne jest dla określenia obciążeń działających na te budowle. Najwłaściwsze w obliczeniach jest przyjmowanie charakterystyki fal otrzymanej bezpośrednio z ich obserwacji. Stosuje się do tego celu aparaty zwane falografami, które umieszczone w morzu, rejestrują parametry fali w postaci falogramów. Na podstawie stosowanych obecnie metod statystycznych i stochastycznych można w sposób dokładny określić charakterystykę morskiego falowania wiatrowego przez określenie parametrów fal na drodze formuł matematycznych. Podstawy tego sposobu prognozowania falowania wiatrowego przedstawione zostały przez Piersona, Neumanna i Jamesa. W literaturze polskiej znaleźć można omówienie tych metod w pracach. [podobne: gonpol, vitopend 100 instrukcja serwisowa, kowalczyk materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gonpol kowalczyk materiały budowlane vitopend 100 instrukcja serwisowa