Wymiary płyt

W konstrukcji wymiary płyt nie mogą być duże. Projekt przewiduje wymiary 22 x 40 i 26 x 40 cm i stosunkowo dużą grubość płyt okładzinowych 6,5 cm. Spoiny pionowe przewidziano do łączenia na styk, spoiny poziome, testuje się po za- kończeniu montażu z rusztowań wiszących. Samoniosące elementy kamienne elewacji, jak gzymsy wieńczące, pasy kordonowe, obramienia otworów okiennych i drzwiowych, nie są typową okładziną, jeżeli wykonuja się je z bloczków kamiennych. Nie są to również elementy ściśle konstrukcyjne, bowiem dźwigają tylko ciężar własny. Gzymsy wieńczące (główne) wykonuje się z bloków kamiennych, w odcinkach długości od BO do 140 cm. Powierzchnia licowa posiada profil wykonany wg rysunku architektonicznego, dolna powierzchnia wsporna i obie powierzchnie stykowe powinny być obrobione gładko przynajmniej na warstwę płyt. Jeżeli elewacja jest podzielona w poziomie pasami lub wyskokami (tzw. gzymsy kordonowe), można montaż elewacji płytowej prowadzić jednocześnie w dwóch lub nawet kilku poziomach. Opisany sposób montowania płyt okładzinowych stosować można wtedy, gdy konstrukcja budynku należycie osiadła. Możemy wtedy wiązać ściśle płyty okładzinowe z murem lub konstrukcją, bez obawy popękania płyt przy osiadaniu budynku , Obecnie dąży się do maksymalne- go skrócenia czasu budowy i zaczyna szukać sposobów , które pozwoliłyby na licowanie budynku równocześnie ze wznoszeniem mu- rów. Tego rodzaju metody budowy są od dawna stosowane na Zachodzie i naszym budownictwie stosowane są pierwsze montaże prób. Istota zagadnienia polega na tym ażeby uniezależnić ruchy osiadania konstrukcji od licówki płytowej. [przypisy: gonpol, vitopend 100 instrukcja serwisowa, kowalczyk materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gonpol kowalczyk materiały budowlane vitopend 100 instrukcja serwisowa