Teatr Wielki w Warszawie.

Gmach Teatru Wielkiego wybudowany w latach 1825-1833 wg projektu A. Corazziego, uległ spaleniu w czasie wojny 1939 r. Teatr Narodowy i Sale Redutowe w prawym skrzydle gmachu Teatru Wielkiego odbudowano w latach 1947-1949 wg projektu architekta R. Gutta. Pozostałą część gmachu Teatru Wielkiego, przeznaczoną dla Opery Warszawskiej, odbudowuje się na podstawie konkursu z 1952 r. wg projektu architekta B. Pniewskiego. Cała konstrukcja tego gmachu jest zupełnie nowa. Projekt konstrukcyjny opracowała pracownia Teatru Wielkiego pod kierownictwem konstruktora K. Świdzińskiego. Gmach Teatru Wielkiego w Warszawie. Widok od strony Pl. Zwycięstwa Gmach ten, o ogólnej kubaturze 484 tys. m, jest budowlą zwartą z jednym niewielkim dziedzińcem wewnętrznym. Podzielono go dylatacjami na 12 sekcji, z których dwie stanowią Teatr Narodowy z Salami Redutowymi, pozostałe 10 sekcji należą do gmachu Opery. Mieści się w nim również Muzeum i Biblioteka teatralna, Studium Operowe oraz lokale sklepowo-kawiarniane. Spoiny dylatacyjne przeprowadzono do fundamentów, na których spoczywa również i konstrukcja sąsiednich sekcji, z wyjątkiem fundamentów przylegających do istniejących części gmachu, gdzie ze względu na osiadanie zaprojektowano fundamenty oddzielne dla części nowo wznoszonych. Fundamenty sceny stanowią ławy żelbetowe o kształcie w planie dwóch liter C, zwróconych do siebie i połączonych żelbetowymi ścianami oporowymi. Pudło sceny o wymiarach w planie 36,5 X 30,4 m i wysokości ok. 50 m, licząc od podłogi podscenia do łożysk konstrukcji stalowej dachu, nie posiada stropów pośrednich usztywniających konstrukcję. Konstrukcję zaprojektowano jako szkielet żelbetowy wypełniony murem i wsparty na fundamentach. Sztywność całej konstrukcji uzyskano przez zaprojektowanie w czterech narożach wież o ścianach żelbetowych, mieszczących wewnątrz żelbetowe klatki schodowe i dźwigi. Przednie północne wieże, usytuowane wewnątrz pudła sceny, dochodzą do poziomu dachu, a tylne, wystające poza pudło, dochodzą do poziomu + 33 m. Na poziomie +4,27 m scena łączy się z sąsiednimi pomieszczeniami przez 6 otworów zamykanych kurtynami stalowymi. [patrz też: srebro lokacyjne, supon rzeszów, vitopend 100 instrukcja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: srebro lokacyjne supon rzeszów vitopend 100 instrukcja