Problem surowcowy

Problem surowcowy nie nasuwa żadnych wątpliwości zarówno pod względem zasobów, jak i wartości technicznych naszych złóż kamienia naturalnego. Nie powinny nasuwać wątpliwości i problemy ekonomiczne. Jeżeli nie będziemy rozpatrywać ich w płaszczyźnie wyłączności: albo beton albo kamień. W każdym konkretnym przypadku zachodzić będzie konieczność analizy technicznej i ekonomicznej. W konstrukcjach wstępnie sprężonych strunowych, gdzie napięcie cienkich strun grubości 1 – 2,5 mm utrzymuje się na podstawie przyczepności, możliwość stosowania kamienia naturalnego wydaje się bardzo problematyczna, natomiast w konstrukcjach kablowych, w których pręty stalowe najczęściej grubości 5-7 mm grupuje się w kable obustronnie zakotwione, stosowanie kamienia naturalnego jest w pełni możliwe i celowe. Kamień użyty do konstrukcji wstępnie sprężonych musi oczywiście odpowiadać pewnym dodatkowym wymaganiom dotyczącym przede wszystkim jednorodności strukturalnej. Niektórzy konstruktorzy obawiają się możliwości istnienia w kamieniu ukrytych, wewnętrznych spękań, zwanych przez kamieniarzy sztychami. Jak wiadomo, wytrzymałość kamienia naturalnego na rozciąganie, wynosi zaledwie około 1/26 wytrzymałość i na ściskanie. Znaczy to, że np. belka z gran i tu strzegomskiego o wysokości 30 cm wykaże rysy i pęknięcia już przy rozstawie 6,00 m, a przy rozstawie 8,00 m złamie się pod ciężarem własnym. Wyeliminowanie naprężeń rozciągających z przekroju zginanego uniemożliwia praktycznie przedstawienie rys i pęknięć w kamieniu tak niebezpiecznych dla jego odporności na niszczące. Badania nad możliwością i celowością stosowania kamienia naturalnego jako materiału konstrukcyjnego w ustrojach wstępnie sprężonych prowadzi w Polsce szereg placówek w ramach P.A.N. oraz Politechnik Krajowych. [więcej w: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, comes bolszewo, castorama dywany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama dywany comes bolszewo kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania