Stopnie schodów zewnętrznych

Stopnie schodów zewnętrznych wykonuje się przeważnie z bloczków. Aczkolwiek można w zasadzie stosować okładzinę stopni wykonanych z cegły lub w betonie, jednak większa ilość spoin ułatwia przedostawanie się wilgoci do podłoża kamienia. Stopnie układamy z lekkim 3-4% spadkiem na zewnątrz, celem ułatwienia ściekania wód opadowych. Na stopnie zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu, stosować należy mało ścieralne skały magmowe, a przede wszystkim granity śląskie, które nawet po długim okresie użytkowania zachowują chropowatość powierzchni , utrudniającą poślizg. Na stopnie o małym nasileniu ruchu można stosować i inne małościeralne i nienasiąkliwe skały jak np. piaskowce kłodzkie z Radkowa , Szczytna lub Łężyc. Obramienia okienne i drzwiowe można wykonywać zar6ówno z okładzin płytowych jak i z b loczków. Obramienie okienne składa się z pod okiennika (parapetu), ościeży bocznych i nadproża. Montaż rozpoczynamy od ustawienia parapetu, wykonanego ze spadkiem 15-20 na zewnątrz, wysuniętego od pionu okładziny ścian przynajmniej 4-5 cm i zaopatrzonego w kapinos. W grubości parapetu powinny być wykonane stopki pod ościeża. Zaleca się pokrywanie parapetów okiennych blachą cynkową. Na zmontowanym podokienniku ustawiamy ościeża, a na końcu nadproże otworu. Powierzchnia górna, czyli wierzch gzymsu, powinna być wykonana w fakturze szlifowanej ze spadkiem na zewnątrz, co najmniej 15%. W górnej, najbardziej wysuniętej części gzymsu , powinien być wykonany okapik (kampinos) zabezpieczający profil, gzymsu od zacieków wód deszczowych. Na profilowane elementy gzymsowe, wymagające starannej i pracochłonne j obróbk1, stosuje się prawie wyłącznie skały piaskowcowe, wapienne lub dolomitowe. [więcej w: castorama poznań górecka, gazeta nidzicka, bamberski dwór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bamberski dwór castorama poznań górecka gazeta nidzicka