Sredni miesieczny rozbiór wody

Jako miarodajną do zaprojektowania wydajności urządzeń wodociągowych przyjmuje się największą rzędną wykresu (w danym przypadku 11,6511/0). Średni miesięczny rozbiór wody wynosi 100: 12 = 8,34°/. Na podstawie największego zapotrzebowania wyrażonego w procentach łatwo jest obliczyć wartość współczynników nierównomierności. Dla danego przypadku gdy w gospodarstwie hoduje się różne, zwierzęta, wówczas największy rozbiór dobowy oblicza się na podstawie równania ,gdzie: a2, a2, a2 współczynnik: rozbioru wody w ciągu doby, nl> n2 n3 liczba różnych zwierząt, ql> q2, ls norma zapotrzebowania wody tych zwierząt. Największy rozbiór godzinowy w ciągu roku, miarodajny do wymiarowania urządzeń wodociągowych, daje iloczyn obu współczynników nierównomierności. Rzeczywiste -Qmas wyniesie 110-120010 obliczonego, ponieważ część wody zostanie użyta do płukania filtrów, przewodów, część przecieknie do gruntu wskutek nieszczelności przewodów itp. Przyjmowanie najniższych wartości współczynników al i a2 dla danych warunków nie jest słuszne. Wprawdzie wówczas koszt sieci przewodów wodociągowych, wynoszący 70-90010 kosztów ogólnych; będzie najniższy, to jednak oszczędność z tego tytułu jest stosunkowo nieznaczna. Koszt przewodu o średn. 100 mm wynosi 120010 kosztu przewodu o średn. 80 mm, natomiast zdolność przepływowa przewodu 100 mm jest prawie dwukrotnie większa. [podobne: kowalczyk materiały budowlane, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, odległość szamba od granicy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania kowalczyk materiały budowlane odległość szamba od granicy