Ochrona gzymsów

Skały jak wiadomo, są nasiąkliwe a wykonane nawet w fakturze szlifowanej ,zachowują chropowatość powierzchni utrudniającą ściekanie wody. Aby uchronić gzyms od zamakania i ułatwić ściek wód deszczowych za Lec a się pokrywanie górnej powierzchni blachą cynkową. Argumenty projektantów o psuciu przez blachę efektów plastycznych i o podrażaniu kosztów budowy mus zastąpić przed koniecznością technologiczną. W wyjątkowych wypadkach stosowania na gzymsy główne skał magmowych lub metamorficznych, co zdarzyć się może w budowlach sakralnych lub specjalnie eksponowanych, można zrezygnować z krycia blachą pod warunkiem zachowania właściwych spadków i faktury. Gzyms wieńczący wykonujemy takiej grubości w głąb, aby leżał na murze lub konstrukcji w stanie równowagi statycznej. Montowanie gzymsu koroduje równolegle ze wznoszeniem murów, nowego w murze ceglanym względnie pozostawia się w murze odpowiedniej wysokości i głębokości bruzdy, w które następie osadza się elementy pasa kordonowego i zapełnia się, puste miejsca w bruździe zaprawą cement ową. Jeżeli gzyms wieńczy , budynek, to poszczególne elementy ankrujemy dodatkowo do wewnętrznej strony ściany lub konstrukcji. Pasy międzypiętrowe (gzymsy kordonowe) wykonuje się wg tych samych zasad jak gzymsy główne. Układa się w płycie okładzinowej kotwy z żelaza okrągłego owija się drugim końcem o pręt pionowy. I tak aby kotwa miała swobodę W Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego opracowano sposób licowania elewacji płytami bez użycia ankrowania. Sposób polega na zastosowaniu wpuszczonej w ścianę kamiennej poziomej, płyty wiążącej co każdy lub co drugi rząd płyt okładzinowych. Płyta okładzinowa stoi na płycie wiążącej i jest z góry drugą płytą [hasła pokrewne: castorama poznań górecka, gazeta nidzicka, bamberski dwór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bamberski dwór castorama poznań górecka gazeta nidzicka