Ścisla kontrola materiału

Scisła kontrola materiału powinna być prowadzona zarówno w zakładach obróbczych i na samej budowie przy odbiorze gotowych elementów. Sprawa wewnętrznych spękań w blokach kamiennych nie nastręcza większych obaw i trudności. Każdy doświadczony Skalnik z dużą dozą prawdopodobieństwa rozezna po dźwięku kamienia, czy jest on zagłuszony przez wewnętrzne spękanie, czy też jest od nich wolny. W wypadku przepuszczenia bloku sztychowego wada ujawni się przy przecieraniu bloku lub przy dalszej obróbce. Gdyby nawet, mimo prowadzonej kontroli do składu konstrukcji dostał się element z ukrytym pęknięciem, to w przypadku gdy przebiega ono w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania sił ściskających, nie stanowi większego problermu niż dodatkowy styk, który według wszelkiego prawdopodobieństwa może zabliźniać się i zlikwidować pod wpływem ciśnienia. Jedynie ukryte spękania przebiegające w płaszczyźnie równoległej do kierunku działania ujemnych należy ich wysoka nasiąkliwość i znaczne, dochodzące do 50 obniżenie wytrzymałości na sciskanie w stanie zawilgocenia. Do stron dodatnich należy niedostatecznie jeszcze zbada- na naukowo właściwość twardnienia z czasem wapieni lekkich, użytych i pracujących w warunkach chroniących je przed stałym zawilgacaniem i umożliwiających jednocześnie wydzielanie wilgo- ci skalnej na zewnątrz. Rozwiązanie problemu użycia wapieni lekkich i słabszych piaskowców w konstrukcjach wstępnie sprężonych zależy w, dużym stopniu od znalezienia i opracowania metod impregnacji chroniących kamień przed zawilgacaniem z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiających transpirację wilgoci skalnej na zewnątrz. Badania prowadzone w kraju d o p owa dz iły już do pozytywnych w tym względzie wyników. Preparaty impregnujące oparte,na związkach silikonianu sodu i potasu,względnie metakrylanu metylu wykazały pełną skuteczność w próbach laboratoryjnych i półtechnicznych. [patrz też: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, comes bolszewo, castorama dywany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama dywany comes bolszewo kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania