Scieki przemyslowe

Woda czysta jest w cienkich warstwach bezbarwna, w grubszych natomiast ma barwę niebieskawą. Zawartość wapna nadaje wodzie barwę o odcieniu zielonym; ciemnozielone jeziora występują tylko na czysto wapiennym podłożu. Substancje próchniczne nadają wodzie wypływającej z lasów lub torfowisk barwę żółtawą, brunatną, a niekiedy prawie czarną. Domieszka gliny w postaci koloidalnej wpływa na opalizację. Nawozy organiczne (przede wszystkim gnojówka) zabarwiają wodę na kolor żółty. Ścieki przemysłowe barwią rozmaicie i z różną intensywnością – zależnie od rodzajów i ilości ścieków. Wyróżnić należy barwę pozorną, wywołaną zawiesinami i związkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz barwę rzeczywistą, która pozostaje p usunięciu łatwych do oddzielenia zawiesin. Barwę wody określa się optycznie, porównując barwy próby wody w cylindrze szklanym po pierwsze z bezbarwną wodą destylowaną, a po drugie – ze skalą wzorcową. Za wzorzec służy roztwór chloropiatynianu potasu K2PtCIs oraz chlorek kobaltu CoC12, przy czym jednostka barwy Odpowiada 1 mg Pt i 0,5 mg Co. Ze względu na wysoką cenę soli platynowej w praktyce stosuje się najczęściej dwuchromian potasu K2Cr207 z dodatkiem siarczanu kobaltowego CoS04 i za pomocą tablic przelicza się na jednostki barwy wyrażone w Pt i Co. Przezroczystość. [podobne: głębokość przemarzania, odległość szamba od granicy, pxf cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: głębokość przemarzania odległość szamba od granicy pxf cennik