Budowa filarów i przyczólków

Przy budowie filarów i przyczółków mostowych stosuje się obecnie układanie licówki po dwie warstwy, ustawiane na sucho przy pomocy kliników i kamyków regulujących. Po ustawieniu i dokładnym uregulowaniu położenia poszczególnych kamieni, zapełnia się zaprawą spoiny poziome i pionowe, a następnie wypełnia się środek filara. Jeżeli środek filara wypełnia się murem, ważną rzeczą jest rozścielenie zaprawy i układanie, a właściwie wciskanie np. kamienia łamanego w zaprawę, tak by zaprawa dokładnie ob lepiła kamień ze wszystkich stron. Murowanie na sucho, a następnie zalewanie muru zaprawą daje konstrukcję znacznie słabszą i bardziej porowatą. W naszych warunkach atmosferycznych i biorąc pod uwagę nasze możliwości surowcowe, najwłaściwszym materiałem na budowę odpowiedzialnych konstrukcji ,inżynierskich jest granit śląski, a w szczególności Strzegomski granit biotytowy. Faktura lica średnio lub drobno groszkowana, w celu, zmniejszenia tarcia wody, a zwłaszcza kry lodowej. Kamień okładzinowy płytowy, spełnia zadanie ochrony murów konstrukcyjnych przed n wpływami atmosferycznym i , a jednocześnie spełnia rolę dekoracyjną, jako plastycznej koncepcji projektanta. W zależności od położenia w budowli rozróżniamy płyty okładzin owe zewnętrzne i wewnętrzne. Okładziny zewnętrzne to przede wszystkim płytowa okładzina ścian i cokołów t ale również płytowa okładzina gzymsów , kolumn i Licznych zewnętrznych detali architektonicznych wykonanych w innym materiale jak np. żelbet. Cokoły budynków stanowią ich dolną część, stykającą się bezpośrednio z terenem [podobne: płytki na płycie osb, głębokość przemarzania, gascolt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gascolt głębokość przemarzania płytki na płycie osb