Projektujac ujecie wody zródlanej nalezy na podstawie studiów geologicznych ustalic obszar zasilania zródla

W wodach źródlanych mogą występować substancje organiczne oraz bakterie w takich przypadkach, gdy warstwa filtracyjna gruntu ma niedostateczną miąższość bądź gdy występują szczeliny skalne, jak np. przy ujęciu wody dla Zakopanego. Po oczyszczenia niewielkich ilości wody z substancji gnilnych i bakterii wystarcza 20 m warstwa filtracyjna – ,przy filtracji pionowej, bądź też odległość 200 m – przy poziomej. Projektując ujęcie wody źródlanej należy na podstawie studiów geologicznych ustalić obszar zasilania źródła. Czyni się to w celu zabezpieczenia ilości i jakości wody. Prace górnicze, zanieczyszczenie wód gruntowych ściekami przemysłowymi i inne zmiany w obszarze zasilania źródła mogą zmienić wydajność i jakość wody ze źródła. Pomiary wydajności wody i jej analizy należy powtarzać wielokrotnie, co najmniej PaZ w ciągu roku. Temperatura wody źródlanej waha się w ciągu roku i uzależniona jest od głębokości. z jakiej woda ta pochodzi. [podobne: ogrodzenie z paneli, bamberski dwór, vitopend 100 instrukcja serwisowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bamberski dwór ogrodzenie z paneli vitopend 100 instrukcja serwisowa