Posts Tagged ‘vitopend 100 instrukcja’

Ozdoba i ochrona na zimowe dni

Thursday, September 19th, 2019

kocs[1]W zimowe wieczory każdy z nas z przyjemnością spędza czas, siedząc pod ciepłym, grubym kocem. Koc to nie tylko praktyczny dodatek, ale i element dekoracyjny. Jaki koc wybrać? Podajemy kilka praktycznych wskazówek. Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie będzie jego przeznaczenie. Jeśli chcemy kupić koc dla dzieci to należy wybierać tkaniny w 100% naturalne. …read more

Belki monolityczne

Thursday, September 19th, 2019

Jednym z pozytywnych wyników unormowania problemów kamienia budowlanego, jest umożliwienie opracowania elementów typowych, które przemysł kamieniarski może produkować nie czekając na zamówienia odbiorców. Każda belka mostka składa się z pięciu elementów, tak że długość jej wynosi 500 m. Kable sprężające stanowią dwie grupy prętów stalowych o średnicy 5 po B prętów w każdej grupie. Naciąg wstępny wynosi 160 kG. Po wstępnym sprężeniu pręty zaklinowano obustronnie, a na stykach główek zastosowano plastikowe przekładki. …read more

Teatr i sala koncertowa Le Conservatoire w Strassburgu Francja.

Friday, September 13th, 2019

Przykłady zastosowanie betonu do budowy teatrów, kin, hal imprez masowych itp. Teatr i sala koncertowa Le Conservatoire w Strassburgu Francja. Dawny budynek parlamentu krajowego Alzacji z okresu przynależności do cesarstwa niemieckiego, a później budynek teatru i sali koncertowej w Strassburgu, trafiony bombą w 1944 roku, został zniszczony w przeważającej swej części, przy czym całkowicie zachowała się tylko część frontama. Byłoby prostszym rozwiązaniem zburzenie ocalałej części budynku i wzniesienie całkowicie nowel budowli, jednak pozostała w całości elewacja frontowa jest odpowiednikiem symetrycznie założonego podobnego budynku i względy urbanistyczne wymagały zachowania pozostałej elewacji. Budynek uległ całkowitej zmianie nie tylko w nowej części zajmującej 80010 budowli, ale i w pozostałej starej części należało wprowadzić szereg zmian, idących tak dalece, jak np. …read more

Konstrukcja

Thursday, September 12th, 2019

Konstrukcja jest zawsze funkcją rozdziału przestrzeni i przeznaczenia, toteż inne zagadnienia wiązać się będą z teatrem nowoczesnym, teatrem przestrzennym a inne z teatrem dziewiętnastowiecznym o przestrzeniach zamkniętych, oddzielonych od siebie, a połączonych jedynie sztywną rampą sceniczną. Teatr nowoczesny zawiera wnętrze parterowe, jedno-amfiteatralne, bez podziału na piętra. Konstrukcja teatru nowoczesnego to zagadnienie hali, amfiteatru widowni oraz ewentualnie wsporników znacznie wysuniętych lóż. Formą pośrednią jest teatr o dużej, amfiteatralnie wzniesionej widowni, z bogato rozczłonkowanymi i znacznie wysuniętymi lożami, jak budynek opery w Hamburgu lub opery w Kolonii. Na teatrach dziewiętnastowiecznych, do których zaliczają się nasze stare i nowe teatry, zaciążyły przepisy przeciwpożarowe, przewidujące drewniano-papierowo-płócienne, palne dekoracje kulis, kurtyn i horyzontu, przeznaczonych do oglądania z jednej strony, które wraz z mechanicznymi urządzeniami sceny mieszczą się w otoczonej ogniowymi ścianami wieży, połączonej z widownią otworem rampy zamykanej żelazną kurtyną. …read more

Teatr Narodowy w Mannheim w Niemczech

Thursday, September 12th, 2019

Widok konstrukcji żelbetowej dwóch balkonów pod salą koncertową przed wykończeniem. Wsporniki żelbetowe utwierdzono w belkach. Płyty zapewniają stężenie wiatrowe. Na nich opierać się będą drewniane rzędy amfiteatru, bez obciążenia ich konstrukcją balkonu. Teatr Narodowy w Mannheim w Niemczech (autorzy: arch. …read more

Teatr Wielki w Warszawie.

Thursday, September 12th, 2019

Gmach Teatru Wielkiego wybudowany w latach 1825-1833 wg projektu A. Corazziego, uległ spaleniu w czasie wojny 1939 r. Teatr Narodowy i Sale Redutowe w prawym skrzydle gmachu Teatru Wielkiego odbudowano w latach 1947-1949 wg projektu architekta R. Gutta. Pozostałą część gmachu Teatru Wielkiego, przeznaczoną dla Opery Warszawskiej, odbudowuje się na podstawie konkursu z 1952 r. …read more

belka zelbetowa o przekroju trapezowym

Thursday, September 12th, 2019

W ścianie północnej od strony widowni otwór portalu scenicznego ma wymiary 18,O O,5 m; przekrywa go belka żelbetowa o przekroju trapezowym wys. 2,00 m, podstawie 1,00 m i szerokości 1,48 m, u góry wsparta na słupach portalowych i przednich wieżach sceny. W ścianie tylnej zaprojektowano otwór o wymiarach 26,4X13,7 m, łączący scenę z zasceniem, przekryty ramą o ryglu 1,OX2,0 m i słupach 1,OX3,0 m dotykających bezpośrednio wież tylnych. Ściany boczne posiadają po dwa otwory owym. 1 ,3X10,9 m, łączące scenę z kieszeniami, oraz 4,6 X 10,9 m do magazynów dekoracji. …read more

USTALENIE MIARODAJNEGO ROZBIORU WODY W OSIEDLACH WIEJSKICH

Monday, September 9th, 2019

USTALENIE MIARODAJNEGO ROZBIORU WODY W OSIEDLACH WIEJSKICH Zapotrzebowanie wody w gospodarstwach wiejskich waha się w ciągu roku w większych granicach niż w miastach. Na wahania te wpływa przede wszystkim zapotrzebowanie wody do podlewania. roślin, jak również znacznie większy rozchód wody latem dla inwentarza żywego. Współczynnik nierównomierności dobowego zużycia wody al dla osiedli wiejskich równa się w przybliżeniu ,3, w przypadku znacznego użytkowania wody do sezonowego podlewania roślin zwiększa się do 1,4-1,5. W ciągu doby wahania są jeszcze większe. …read more

Przemysl wiejski zuzywa wode nierównomiernie w ciagu roku

Monday, September 9th, 2019

W osiedlach uprzemysłowionych wahania godzinowego rozbioru są znacznie mniejsze niż wahania w osiedlach, w których woda jest używana głównie do celów gospodarstwa domowego. Przemysł wiejski zużywa wodę nierównomiernie w ciągu roku. Np. cukrownie i wytwórnie konserw jarzynowych czynne są tylko podczas paru miesięcy w roku. Mleczarnie, chociaż czynne są w ciągu całego roku, zużywają różne objętości wody, uzależnione od dostaw mleka w danym okresie. …read more