Posts Tagged ‘srebro lokacyjne’

Ozdoba i ochrona na zimowe dni

Thursday, September 19th, 2019

kocs[1]W zimowe wieczory każdy z nas z przyjemnością spędza czas, siedząc pod ciepłym, grubym kocem. Koc to nie tylko praktyczny dodatek, ale i element dekoracyjny. Jaki koc wybrać? Podajemy kilka praktycznych wskazówek. Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie będzie jego przeznaczenie. Jeśli chcemy kupić koc dla dzieci to należy wybierać tkaniny w 100% naturalne. …read more

Belki monolityczne

Thursday, September 19th, 2019

Jednym z pozytywnych wyników unormowania problemów kamienia budowlanego, jest umożliwienie opracowania elementów typowych, które przemysł kamieniarski może produkować nie czekając na zamówienia odbiorców. Każda belka mostka składa się z pięciu elementów, tak że długość jej wynosi 500 m. Kable sprężające stanowią dwie grupy prętów stalowych o średnicy 5 po B prętów w każdej grupie. Naciąg wstępny wynosi 160 kG. Po wstępnym sprężeniu pręty zaklinowano obustronnie, a na stykach główek zastosowano plastikowe przekładki. …read more

Teatr i sala koncertowa Le Conservatoire w Strassburgu Francja.

Friday, September 13th, 2019

Przykłady zastosowanie betonu do budowy teatrów, kin, hal imprez masowych itp. Teatr i sala koncertowa Le Conservatoire w Strassburgu Francja. Dawny budynek parlamentu krajowego Alzacji z okresu przynależności do cesarstwa niemieckiego, a później budynek teatru i sali koncertowej w Strassburgu, trafiony bombą w 1944 roku, został zniszczony w przeważającej swej części, przy czym całkowicie zachowała się tylko część frontama. Byłoby prostszym rozwiązaniem zburzenie ocalałej części budynku i wzniesienie całkowicie nowel budowli, jednak pozostała w całości elewacja frontowa jest odpowiednikiem symetrycznie założonego podobnego budynku i względy urbanistyczne wymagały zachowania pozostałej elewacji. Budynek uległ całkowitej zmianie nie tylko w nowej części zajmującej 80010 budowli, ale i w pozostałej starej części należało wprowadzić szereg zmian, idących tak dalece, jak np. …read more

Konstrukcja

Thursday, September 12th, 2019

Konstrukcja jest zawsze funkcją rozdziału przestrzeni i przeznaczenia, toteż inne zagadnienia wiązać się będą z teatrem nowoczesnym, teatrem przestrzennym a inne z teatrem dziewiętnastowiecznym o przestrzeniach zamkniętych, oddzielonych od siebie, a połączonych jedynie sztywną rampą sceniczną. Teatr nowoczesny zawiera wnętrze parterowe, jedno-amfiteatralne, bez podziału na piętra. Konstrukcja teatru nowoczesnego to zagadnienie hali, amfiteatru widowni oraz ewentualnie wsporników znacznie wysuniętych lóż. Formą pośrednią jest teatr o dużej, amfiteatralnie wzniesionej widowni, z bogato rozczłonkowanymi i znacznie wysuniętymi lożami, jak budynek opery w Hamburgu lub opery w Kolonii. Na teatrach dziewiętnastowiecznych, do których zaliczają się nasze stare i nowe teatry, zaciążyły przepisy przeciwpożarowe, przewidujące drewniano-papierowo-płócienne, palne dekoracje kulis, kurtyn i horyzontu, przeznaczonych do oglądania z jednej strony, które wraz z mechanicznymi urządzeniami sceny mieszczą się w otoczonej ogniowymi ścianami wieży, połączonej z widownią otworem rampy zamykanej żelazną kurtyną. …read more

Teatr Narodowy w Mannheim w Niemczech

Thursday, September 12th, 2019

Widok konstrukcji żelbetowej dwóch balkonów pod salą koncertową przed wykończeniem. Wsporniki żelbetowe utwierdzono w belkach. Płyty zapewniają stężenie wiatrowe. Na nich opierać się będą drewniane rzędy amfiteatru, bez obciążenia ich konstrukcją balkonu. Teatr Narodowy w Mannheim w Niemczech (autorzy: arch. …read more

Teatr Wielki w Warszawie.

Thursday, September 12th, 2019

Gmach Teatru Wielkiego wybudowany w latach 1825-1833 wg projektu A. Corazziego, uległ spaleniu w czasie wojny 1939 r. Teatr Narodowy i Sale Redutowe w prawym skrzydle gmachu Teatru Wielkiego odbudowano w latach 1947-1949 wg projektu architekta R. Gutta. Pozostałą część gmachu Teatru Wielkiego, przeznaczoną dla Opery Warszawskiej, odbudowuje się na podstawie konkursu z 1952 r. …read more

belka zelbetowa o przekroju trapezowym

Thursday, September 12th, 2019

W ścianie północnej od strony widowni otwór portalu scenicznego ma wymiary 18,O O,5 m; przekrywa go belka żelbetowa o przekroju trapezowym wys. 2,00 m, podstawie 1,00 m i szerokości 1,48 m, u góry wsparta na słupach portalowych i przednich wieżach sceny. W ścianie tylnej zaprojektowano otwór o wymiarach 26,4X13,7 m, łączący scenę z zasceniem, przekryty ramą o ryglu 1,OX2,0 m i słupach 1,OX3,0 m dotykających bezpośrednio wież tylnych. Ściany boczne posiadają po dwa otwory owym. 1 ,3X10,9 m, łączące scenę z kieszeniami, oraz 4,6 X 10,9 m do magazynów dekoracji. …read more