Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Wydajnosc zródla

Monday, July 25th, 2016

Wody źródlane I Źródła o dużej wydajności występują wyjątkowo. Np. w Biskupicach, pod Miechowem, dwa źródła o wydajności około 230 i 200 l/sek, w Gołczy koło Miechowa – źródło o wydajności ok. 130 l/s, w Pazurku, między Olkuszem a Wolbromiem – 30 l/sek, w Regulicach, w powiecie chrzanowskim w pobliżu Krakowa, jedno ze źródeł ma średnią wydajność 36 lIsek; trzy inne (sąsiednie) 25, 10 i 4 l/sek. Wydajność źródła w Zakrzówku w powiecie kraśnickim wynosi ok. 50 lisek. W Karpatach na Podgórzu istnieje niewiele źródeł o wydajności kilku do kilkunastu lisek. Jedynie w Tatrach występują liczne . źródła o dużej wydajności, kilka nawet po ok. 1000 lisek. Są to źródła (wywierzyska) w Dolinie Olczyskiej, Kościeliskiej i Chochołowskiej (źródło im. ks. Kmietowicza). Gdy Qmox: Qmin 2,5 wówczas źródło to zaliczamy do stałych, gdy stosunek ten wynosi 2,5-10, źródła uważane są za dobre. [przypisy: płyty warstwowe, podłogi drewniane, Listwy przypodłogowe ]

Plytkie cieki wody podziemnej

Friday, July 22nd, 2016

Płytkie cieki wody podziemnej zmieniają swoją temperaturę w granicach od kilku stopni powyżej zera do 12 -c, stosownie do zmian temperatury powietrza. Źródła górskie zasilane wodą z topniejących śniegów mają temperaturę wody latem niższą niż średnia roczna temperatura powietrza. Jeżeli źródła są zasilane wodą z głębokości 20-:-30 m, wówczas ciepłota wody nie podlega rocznym wahaniom temperatury powietrza. Woda pochodząca z większych głębokości, w związku z wpływem geotermiczności, ma temperaturę wyższą. Np. temperatura wody źródeł regulickich pochodzącej z głęb. 60-70 rń jest prawie stała i wynosi 9,2-9,6 -c i jest o 1,5 C wyższa niż średnia temperatura powietrza. Poza tym temperatura źródeł górskich zależy od rodzaju skał tworzących obszar zasilania i ód wysokości nad poziomem morza. Kerner podaje, że temperatura wody źródlanej z łupków krystalicznych jak również z dolomitów przeciętnie obniża się o 1 C na 250 m zwiększenia wysokości położenia źródła. Woda ze źródeł wypływających ze skał pokrytych roślinnością jest najzimniejsza; cieplejsza – ze źródeł bijących z wielkich zwałów rurnoszy skalnych; najcieplejsza – z małych stożków oraz rumowiska z materiału grubego. Wody krasowe, pospolite w Jugosławii, występują w Polsce jedynie w wapieniach Jury Krakowskiej, Pienin -i Tatr. Obok obfitych źródeł, potoków wód podziemnych, niekiedy nagle znikających, mogą tu występować również zbiorniki wód stojących, a nawet przewody podziemne wypełnione wodą pod ciśnieniem. [hasła pokrewne: Listwy przypodłogowe, podłogi drewniane, Deska Podłogowa ]