Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Wydajnosc zródla

Monday, July 25th, 2016

Wody źródlane I Źródła o dużej wydajności występują wyjątkowo. Np. w Biskupicach, pod Miechowem, dwa źródła o wydajności około 230 i 200 l/sek, w Gołczy koło Miechowa – źródło o wydajności ok. 130 l/s, w Pazurku, między Olkuszem a Wolbromiem – 30 l/sek, w Regulicach, w powiecie chrzanowskim w pobliżu Krakowa, jedno ze źródeł ma średnią wydajność 36 lIsek; trzy inne (sąsiednie) 25, 10 i 4 l/sek. Wydajność źródła w Zakrzówku w powiecie kraśnickim wynosi ok. 50 lisek. W Karpatach na Podgórzu istnieje niewiele źródeł o wydajności kilku do kilkunastu lisek. Jedynie w Tatrach występują liczne . źródła o dużej wydajności, kilka nawet po ok. 1000 lisek. Są to źródła (wywierzyska) w Dolinie Olczyskiej, Kościeliskiej i Chochołowskiej (źródło im. ks. Kmietowicza). Gdy Qmox: Qmin 2,5 wówczas źródło to zaliczamy do stałych, gdy stosunek ten wynosi 2,5-10, źródła uważane są za dobre. [przypisy: płyty warstwowe, podłogi drewniane, Listwy przypodłogowe ]

Przezroczystosc wody zalezy od stopnia jej metnosci

Monday, July 18th, 2016

Obecność różnych ciał (zawiesiny, koloidy) w czystej wodzie zmniejsza jej przezroczystość. Przezroczystość wody zależy od stopnia jej mętności. W warunkach polowych do pomiaru przezroczystości używa się płytki Secchiego. Jest to biała płytka 20 X 20 cm, zawieszona w położeniu poziomym na łańcuszku zaopatrzonym w podziałkę centymetrową. Płytkę zanurza, się na taką głębokość, aż zaniknie jej wyraźna widzialność. Głębokość ta określa nam przezroczystość wody. Np. woda Wisły koło mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie ma przezroczystość wynoszącą 30 cm, natomiast koło Młocin (poniżej ujścia kanału ściekowego) tylko 15 cm, koło Modlina – 19 cm. Mętność wody wywołana jest obecnością ciał zawieszonych; są nimi: drobny piasek, glina, •ił; resztki martwych roślin i zwierząt, mikroorganizmy. Mętność wód rzecznych zmienia się w szerokich granicach, wzrasta szczególnie w okresie deszczów i roztopów. Za jednostkę mętności I przyjęto mętność, jaka powstanie, jeśli do 11 wody destylowanej doda się 1 mg krzemionki (Si02) odpowiednio zmielonej i przesianej przez sito nr 200 (200 otworów na jeden cal). [więcej w: beton architektoniczny, płyty warstwowe, beton dekoracyjny ]