Posts Tagged ‘ogrodzenie z paneli’

Obciążenia hydrodynamiczne budowli

Friday, December 21st, 2018

Biorąc pod uwagę wielką liczbę możliwych przypadków obciążenia hydrodynamicznego budowli, istnieje w związku z tym również duża liczba różnych metod teoretycznych, półempirycznych, a nawet empirycznych wyznaczania sił pochodzących od naporu lub uderzenia fali. W ostatnich czasach rozwinęły się ponadto tzw. metody stochastyczne, które wychodzą z bezpośrednich wyników obserwacji i pomiarów przeprowadzonych na modelach w laboratorium lub też na morzu. W kolejnych punktach przedstawiono nowsze metody (względnie te, które nie straciły na aktualności) wyznaczania obciążeń hydrodynamicznych na budowle morskie. Ograniczono się do podania wzorów podstawowych, umożliwiających praktyczne obliczenie sił naporu i uderzenia fali, na budowle o ścianach pełnych. …read more

TEATRY, KINA I HALE IMPREZ MASOWYCH

Friday, December 21st, 2018

Uwagi ogólne Teatr nowoczesny to teatr o pełnej widoczności i pełnej słyszalności, tzn. teatr, w którym z każdego miejsca widowni można obserwować swobodnie akcję na przestrzeni całej sceny, zarówno wzrokowo jak i słuchowo. Toteż dążeniem najwybitniejszych reżyserów jak Reinhart, Jassner, Piscator, Brecht i inni jest bezpośrednie związanie widza ze sceną. Tego rodzaju teatr był przedmiotem wielu dociekań teoretycznych i wielu projektów naj wybitniejszych architektów i konstruktorów, jak np. projekt teatru Meyerholda w Moskwie, architektów M. …read more

Kosciól w Stamford w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych A. P.

Friday, December 21st, 2018

(autorzy: architekci Harrison i Abramowicz, konstruktorzy: Edwards i Hjorth). Na symetrycznym rzucie wydłużonego wieloboku wzniesiono nawę z kruchtą oraz prezbiterium, o pochyłych ścianach, w przekroju trójkątnym. Dominującym składnikiem kompozycji jest witraż, wypełniający pola trójkątnych elementów żelbetowych, z których niemal całkowicie złożone są ściany i przekrycia kościoła. Całość konstrukcji składa się ze 152 takich elementów, których wysokość przekracza 10 m i ciężar 10 T. Elementy wykonano w sposób przemysłowy w Long Island i zmontowano na miejscu budowy. …read more

Wnetrze Opery w Kolonii

Friday, December 21st, 2018

Ważnym zagadnieniem dla konstruktora jest widownia. Wymiary jej są ściśle związane z akustyką i widocznością, stąd też wymiary widowni nie przekraczają na ogół głębokości 32 m, przy szerokości do 35 m. Przekrycie takiej przestrzeni żelbetem, przy zastosowaniu konstrukcji sprężonych, powłokowych, czy też fałdowych nie nasuwa trudności, komplikuje je jedynie konieczność umieszczenia w przekryciu kanałów klimatyzacyjnych oraz dostępu do montażu urządzeń reflektorowych i oświetlenia. Sama obsługa reflektorów jest zautomatyzowana i znajduje się w centrali obsługi sceny. Ważnym również zagadnieniem konstrukcji są balkony i loggie. …read more