Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza’

Budowa filarów i przyczólków

Saturday, February 24th, 2018

Przy budowie filarów i przyczółków mostowych stosuje się obecnie układanie licówki po dwie warstwy, ustawiane na sucho przy pomocy kliników i kamyków regulujących. Po ustawieniu i dokładnym uregulowaniu położenia poszczególnych kamieni, zapełnia się zaprawą spoiny poziome i pionowe, a następnie wypełnia się środek filara. Jeżeli środek filara wypełnia się murem, ważną rzeczą jest rozścielenie zaprawy i układanie, a właściwie wciskanie np. kamienia łamanego w zaprawę, tak by zaprawa dokładnie ob lepiła kamień ze wszystkich stron. Murowanie na sucho, a następnie zalewanie muru zaprawą daje konstrukcję znacznie słabszą i bardziej porowatą. W naszych warunkach atmosferycznych i biorąc pod uwagę nasze możliwości surowcowe, najwłaściwszym materiałem na budowę odpowiedzialnych konstrukcji ,inżynierskich jest granit śląski, a w szczególności Strzegomski granit biotytowy. Faktura lica średnio lub drobno groszkowana, w celu, zmniejszenia tarcia wody, a zwłaszcza kry lodowej. Kamień okładzinowy płytowy, spełnia zadanie ochrony murów konstrukcyjnych przed n wpływami atmosferycznym i , a jednocześnie spełnia rolę dekoracyjną, jako plastycznej koncepcji projektanta. W zależności od położenia w budowli rozróżniamy płyty okładzin owe zewnętrzne i wewnętrzne. Okładziny zewnętrzne to przede wszystkim płytowa okładzina ścian i cokołów t ale również płytowa okładzina gzymsów , kolumn i Licznych zewnętrznych detali architektonicznych wykonanych w innym materiale jak np. żelbet. Cokoły budynków stanowią ich dolną część, stykającą się bezpośrednio z terenem [podobne: ocieplenie poddasza, listwa na ścianę, listwy przysufitowe ]

Płyty cokołowe

Saturday, February 24th, 2018

Płyty cokołowe, ze względu na ich specjalne ochronne znaczenie, dajemy grubsze od 6 cm, jako minimum, do 12 cm grubości. Ustawia się je opierając na odsadzkach muru lub na wspornikowo nadwieszonych kilku warstwach cegły (3-4). Pod dolną warstwą płyt na odsadzce należy podłożyć dwie warstwy izolacyjne z papy bitumicznej. Odsadzka powinna znajdować się na wysokości płyty chodnikowe j , tak aby dolna krawędź płyty była na wysokości chodnika. W żadnym wypadku nie należy zapuszczać płyt cokołowych w ziemię, Okładziny płytowe ścian zewnętrznych można wykonywać ze wszystkich gatunków skał budowlanych w Polsce. Przy powzięciu decyzji decydować muszą względy ekonomiczne i efekty plastyczne. Względy ekonomiczne są w tych wypadkach szczególnie ważne, bowiem okładziny ścian zewnętrznych pochłaniają znaczne ilości. Jeżeli waga ociosu przekracza 200 kg w szczególnie w wypadkach gdy stosujemy ci osy licowe, należy starać się nie poruszać raz ustawionego elementu, Kliniki drewniane lub stalowe, podkłada się w zewnętrzną krawędź spoiny. Tył kamienia ustawia się i reguluje małymi kamieniami które potem pozostawia się w zaprawie. Spoiny zewnętrzne utyka się papierem (torby po cemencie) lub sznurem, a następnie plastyczną zaprawę wpycha się w spoiny z tyłu z boku kamienia przy pomocy drewnianych lub stalowych płaskich łopatek, tak aby całkowicie usunąć ze spoin po- wietrze, a wszystkie puste przestrzenie dokładnie wypełnia za- prawą . [więcej w: ocieplenie poddasza, listwa na ścianę, listwy przysufitowe ]