Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza’

WLASCIWOSCI CHEMICZNE WODY

Saturday, July 23rd, 2016

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE WODY Suchą pozostałość określa się po wyparowaniu wody (reszta parowania) i wysuszeniu ciał obcych przy temperaturze do 105 C. Reszta prażenia otrzymuje się po ogrzaniu reszty parowania do temperatury ok. 800 -c. wskutek czego, po ulotnieniu się ciał organicznych, pozostają związki mineralne. Woda do zaopatrywania kotłów parowych musi być miękka (kamień kotłowy) i reszta prażenia nie powinna przekraczać 300 mg/L Woda o zawartości 500 mg/I lub więcej związków mineralnych nie nadaje się do celów pitnych i może służyć wyłącznie do gaszenia pożarów, polewania ulic, mycia podłóg i nawadniania roślin, jeżeli nie zawiera związków szkodliwych. Twardość wody. Woda zawiera zawsze pewne ilości soli rozpuszczonych, przede wszystkim kwaśnego węglanu wapnia Ca(HC03h magnezu, Mg HC03h, jak również sole innych kwasów (H2S04, HCI itp. ). Zawartość soli rozpuszczonych w wodzie stan-owi o twardości wody. Kwaśne węglany wapnia i magnezu tworzą twardość węglanową przemijającą i w czasie gotowania wody rozpadają się, a utworzone, trudno rozpuszczalne węglany CaC03, zgodnie z równaniem Ca (HCOa)2 = CaC03+C02+H20 wytrącają się z wody. Pozostała zawartość soli, np. w formie- siarczanów, określa twardość niewęglanową stałą, suma zaś twardości węglanowej i niewęglanowej stanowi twardość ogólną. [hasła pokrewne: aluminium 6082, ocieplenie poddasza, ocieplenie domu ]

wody szczelinowe

Thursday, July 21st, 2016

WODY PODZIEMNE Wody podziemne, w zależności od ich występowania, dzielimy na następujące rodzaje: wody podziemne wody szczelinowe wody warstwowe wody źródeł szczelinowych wody krasowe wody gruntowe wody wgłębne (głębokie) , Wody gruntowe (wody pierwszego horyzontu), gdy występują tuż pod powierzchnią, tak że zasięg ich włoskowatego wznoszenia łączy się z zasięgiem parowania, zwane są wodami zaskórnymi. Wody te wykazują dobowe wahania temperatury, są zanieczyszczone związkami organicznymi, mogą być zakażone, wskutek czego nie nadają się do ujęć. [patrz też: ocieplenie domu, Kamień dekoracyjny, ocieplenie poddasza ]