Posts Tagged ‘ocieplenie domu’

WLASCIWOSCI CHEMICZNE WODY

Saturday, July 23rd, 2016

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE WODY Suchą pozostałość określa się po wyparowaniu wody (reszta parowania) i wysuszeniu ciał obcych przy temperaturze do 105 C. Reszta prażenia otrzymuje się po ogrzaniu reszty parowania do temperatury ok. 800 -c. wskutek czego, po ulotnieniu się ciał organicznych, pozostają związki mineralne. Woda do zaopatrywania kotłów parowych musi być miękka (kamień kotłowy) i reszta prażenia nie powinna przekraczać 300 mg/L Woda o zawartości 500 mg/I lub więcej związków mineralnych nie nadaje się do celów pitnych i może służyć wyłącznie do gaszenia pożarów, polewania ulic, mycia podłóg i nawadniania roślin, jeżeli nie zawiera związków szkodliwych. Twardość wody. Woda zawiera zawsze pewne ilości soli rozpuszczonych, przede wszystkim kwaśnego węglanu wapnia Ca(HC03h magnezu, Mg HC03h, jak również sole innych kwasów (H2S04, HCI itp. ). Zawartość soli rozpuszczonych w wodzie stan-owi o twardości wody. Kwaśne węglany wapnia i magnezu tworzą twardość węglanową przemijającą i w czasie gotowania wody rozpadają się, a utworzone, trudno rozpuszczalne węglany CaC03, zgodnie z równaniem Ca (HCOa)2 = CaC03+C02+H20 wytrącają się z wody. Pozostała zawartość soli, np. w formie- siarczanów, określa twardość niewęglanową stałą, suma zaś twardości węglanowej i niewęglanowej stanowi twardość ogólną. [hasła pokrewne: aluminium 6082, ocieplenie poddasza, ocieplenie domu ]

WLASCIWOSCI FIZYCZNE WODY

Thursday, July 21st, 2016

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY Temperatura wody jest najodpowiedniejsza, gdy zawiera się w granicach 7-12 C. Temperatura wody poniżej 5 i powyżej 15 C jest niepożądana, zbyt zimna woda jest szkodliwa dla zdrowia (m. in. wywołuje choroby przewodu pokarmowego), zbyt ciepła – ma nieprzyjemny smak i nie działa orzeźwiająco. Obserwacje temperatury wody w zbiornikach prowadzi się na różnych głębokościach w ciągu całego roku. Do pomiaru temperatur używa się termometry inne dla wód stojących, inne – dla płynących. Dla wód stojących stosowane są termometry z woskowo-gumową osłoną izolacyjną (zapewniającą bezwładność termiczną), termometry odwracalne oraz sondy termiczne. Do stałego notowania temperatury stosuje się termograf y, często używane do pomiaru temperatury wód płynących. Niezmienność lub małe wahania temperatury wody gruntowej w ciągu roku pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia zaopatrywaniem w wodę nagromadzoną co najmniej 15 m pod powierzchnią terenu. Temperaturę wody określa się z dokładnością do 0,2 -c przez zanurzenie termometru na okres 10-15 min. w wodzie przeznaczonej do ujęcia lub w próbce wody (bezpośrednio po jej pobraniu). Odczytywać trzeba w cieniu, natychmiast po wyjęciu termometru z wody, najpierw dziesiąte części stopnia, a potem całe stopnie. Barwa. [patrz też: listwa przypodłogowa, blacha trapezowa, ocieplenie domu ]