Posts Tagged ‘listwy przysufitowe’

Poziom wód w jeziorach

Friday, July 22nd, 2016

Wody jezior Wody jezior różnią się znacznie swoim składem. Jeziora górskie, o zlewniach niezamieszkałych, mają wodę miękką i czystą. Natomiast jeziora zasilane wodą zanieczyszczoną ściekami dostarczać mogą wody wprawdzie klarownej, jednak zawierającej różne rozpuszczone sole, zanieczyszczenia organiczne oraz żywe organizmy. Poziom wód w jeziorach podlega na ogół -znacznie mniejszym wahaniom niż w rzekach i z reguły woda z jezior jest mniej zanieczyszczona. W pozornie czystej wodzie jezior zawartość zawiesin wynosi 1 do 3 mg/]: sucha pozostałość 100, do 200 mg/l; utlenialność zaś wyraża się zapotrzebowaniem KMn04 – 3 do 20 mg/l. Jeziora ubogie w składniki pokarmowe (jeziora oligotroficzne) mają wodę bardziej czystą niż jeziora bogate w te składniki (jeziora eutroficzne). W strefie litoralnej (przybrzeżnej) woda jest bardziej zanieczyszczona niżeli w strefie pelagicznej (oddalonej od brzegów). W jeziorach dystroficznych (o dnie pokrytym osadami pochodzenia organicznego) woda jest miękka, lecz silnie zanieczyszczona związkami organicznymi; pH takiej wody wynosi 3 do 5, 4:1. [hasła pokrewne: listwy przysufitowe, Kamień dekoracyjny, listwa przypodłogowa ]

ZANIECZYSZCZENIA WÓD

Friday, July 15th, 2016

JAKOŚĆ WODY 3. 1. ZANIECZYSZCZENIA WÓD Wodociąg może być zaopatrzony w wodę: opadową, powierzchniową bądź gruntową. Wody opadowe są stosunkowo czyste i zawierają zazwyczaj tylko niewielkie ilości substancji organicznych i gazów (02, CO2, C12, N, NH3 i S02). Brak soli mineralnych sprawia, że wody te pozbawione są pożądanego smaku. Wody powierzchniowe. Wody rzeczne zawierają zawiesiny, koloidy oraz rozpuszczone związki organiczne i nieorganiczne, poza tym makro- i mikroorganizmy. Wody jezior wyróżniają się stosunkowo małą zawartością zawiesiny, natomiast poważną ilością makro- i mikroorganizmów. Zawartość substancji obcych i żywych organizmów w wodach powierzchniowych waha się W szerokich granicach i zależy od pory roku, warunków miejscowych (żyzności gleby, klimatu itp. ) oraz od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia ściekami miejskimi i przemysłowymi. Wody gruntowe z warstw głębszych zawierają znaczną ilość rozpuszczonych soli, a niekiedy i gazów (zwykle CO2). Mikroorganizmów w tych wodach jest mało. Ogólne zanieczyszczenia wody są trzech rodzajów: zawieszone, koloidalne i rozpuszczone. Mikroorganizmy (przede wszystkim bakterie) tworzą zanieczyszczenia koloidalne. Jakość i stopień zanieczyszczeń określają badania fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne. [więcej w: deski elewacyjne, listwy przysufitowe, podłogi drewniane ]