Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

Poziom wód w jeziorach

Friday, July 22nd, 2016

Wody jezior Wody jezior różnią się znacznie swoim składem. Jeziora górskie, o zlewniach niezamieszkałych, mają wodę miękką i czystą. Natomiast jeziora zasilane wodą zanieczyszczoną ściekami dostarczać mogą wody wprawdzie klarownej, jednak zawierającej różne rozpuszczone sole, zanieczyszczenia organiczne oraz żywe organizmy. Poziom wód w jeziorach podlega na ogół -znacznie mniejszym wahaniom niż w rzekach i z reguły woda z jezior jest mniej zanieczyszczona. W pozornie czystej wodzie jezior zawartość zawiesin wynosi 1 do 3 mg/]: sucha pozostałość 100, do 200 mg/l; utlenialność zaś wyraża się zapotrzebowaniem KMn04 – 3 do 20 mg/l. Jeziora ubogie w składniki pokarmowe (jeziora oligotroficzne) mają wodę bardziej czystą niż jeziora bogate w te składniki (jeziora eutroficzne). W strefie litoralnej (przybrzeżnej) woda jest bardziej zanieczyszczona niżeli w strefie pelagicznej (oddalonej od brzegów). W jeziorach dystroficznych (o dnie pokrytym osadami pochodzenia organicznego) woda jest miękka, lecz silnie zanieczyszczona związkami organicznymi; pH takiej wody wynosi 3 do 5, 4:1. [hasła pokrewne: blachodachówka, Kamień dekoracyjny, listwa przypodłogowa ]

WLASCIWOSCI FIZYCZNE WODY

Thursday, July 21st, 2016

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY Temperatura wody jest najodpowiedniejsza, gdy zawiera się w granicach 7-12 C. Temperatura wody poniżej 5 i powyżej 15 C jest niepożądana, zbyt zimna woda jest szkodliwa dla zdrowia (m. in. wywołuje choroby przewodu pokarmowego), zbyt ciepła – ma nieprzyjemny smak i nie działa orzeźwiająco. Obserwacje temperatury wody w zbiornikach prowadzi się na różnych głębokościach w ciągu całego roku. Do pomiaru temperatur używa się termometry inne dla wód stojących, inne – dla płynących. Dla wód stojących stosowane są termometry z woskowo-gumową osłoną izolacyjną (zapewniającą bezwładność termiczną), termometry odwracalne oraz sondy termiczne. Do stałego notowania temperatury stosuje się termograf y, często używane do pomiaru temperatury wód płynących. Niezmienność lub małe wahania temperatury wody gruntowej w ciągu roku pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia zaopatrywaniem w wodę nagromadzoną co najmniej 15 m pod powierzchnią terenu. Temperaturę wody określa się z dokładnością do 0,2 -c przez zanurzenie termometru na okres 10-15 min. w wodzie przeznaczonej do ujęcia lub w próbce wody (bezpośrednio po jej pobraniu). Odczytywać trzeba w cieniu, natychmiast po wyjęciu termometru z wody, najpierw dziesiąte części stopnia, a potem całe stopnie. Barwa. [patrz też: listwa przypodłogowa, blacha trapezowa, ocieplenie domu ]