Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

Stopnie wewnętrzne

Sunday, February 25th, 2018

Stopnie wewnętrzne wykonuje się przeważnie techniką okładzinową . Polega ona na okładaniu gotowej konstrukcji, zwykle żelbetowej, płytami kamiennymi. Okładzina schodów składa się ze stopnicy, podstopnicy i cokolika przyściennego. Na stopnice stosuje się skały małościeralne, a jednocześnie dekoracyjne w barwie i użyleniu. Kwestie, nasiąkliwości i odporności na wpływy czynników atmosferycznych nie odgrywa we wnętrzach żadnej roli. Grubość stopnicy od 4 – 5 cm, faktura szlifowana. Podstopnice i cokoliki mogą być grubo 2 – 3 cm i dajemy je zwykle w fakturze polerowanej. Na okładziny schodów nadają się specjalnie marmury krystaliczne śląskie i niektóre małościeralne kieleckie wapienie zbite jak np .Morawica, Szewce i Bolechowie. Ze skał metamorficznych – ciekawe efekty plastyczne daje okładzina z serpentynitów. Krystaliczne marmury śląskie wykazują trwałość nawet przy dużym nasileniu ruchu, jednak dla schodów o specjalnie silnym ruchu zaleca się stosowanie na stopnie ze skał magmowych, przede wszystkim z granitów śląskich , a następnie sjenitów i gabra. Posadzki kamienne stosuje się w pomieszczeniach o dużym nasi- leniu ruchu. Jeżeli pomieszczenia te mają charakter reprezentacyjny, stosujemy na posadzki skały dekoracyjne, głównie marmury i wapienie zbite. Posadzka może być ułożona z jednego lub kilku gatunków kamienia układanych w rozmaite wzory i desenie. Pamiętać należy o dobieraniu gatunków o jednakowej ścieralności, elementy obramienia powinny być pozakrywane między sobą i z murem. Przestrzenie między obramieniem a murem wypełniamy dokładnie zaprawą półcementową. Jeżeli obramienia otworów są wykonane w kamieniu , a ściana w innym materiale np. w licówce ceglanej lub tynku należy kamień, wysunąc z płaszczyzny ściany, tworząc wyraźny rozdział dwóch różnych materiałów. [podobne: kamień elewacyjny, listwa przypodłogowa, Listwy przypodłogowe ]

Stopnie schodów zewnętrznych

Sunday, February 25th, 2018

Stopnie schodów zewnętrznych wykonuje się przeważnie z bloczków. Aczkolwiek można w zasadzie stosować okładzinę stopni wykonanych z cegły lub w betonie, jednak większa ilość spoin ułatwia przedostawanie się wilgoci do podłoża kamienia. Stopnie układamy z lekkim 3-4% spadkiem na zewnątrz, celem ułatwienia ściekania wód opadowych. Na stopnie zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu, stosować należy mało ścieralne skały magmowe, a przede wszystkim granity śląskie, które nawet po długim okresie użytkowania zachowują chropowatość powierzchni , utrudniającą poślizg. Na stopnie o małym nasileniu ruchu można stosować i inne małościeralne i nienasiąkliwe skały jak np. piaskowce kłodzkie z Radkowa , Szczytna lub Łężyc. Obramienia okienne i drzwiowe można wykonywać zar6ówno z okładzin płytowych jak i z b loczków. Obramienie okienne składa się z pod okiennika (parapetu), ościeży bocznych i nadproża. Montaż rozpoczynamy od ustawienia parapetu, wykonanego ze spadkiem 15-20 na zewnątrz, wysuniętego od pionu okładziny ścian przynajmniej 4-5 cm i zaopatrzonego w kapinos. W grubości parapetu powinny być wykonane stopki pod ościeża. Zaleca się pokrywanie parapetów okiennych blachą cynkową. Na zmontowanym podokienniku ustawiamy ościeża, a na końcu nadproże otworu. Powierzchnia górna, czyli wierzch gzymsu, powinna być wykonana w fakturze szlifowanej ze spadkiem na zewnątrz, co najmniej 15%. W górnej, najbardziej wysuniętej części gzymsu , powinien być wykonany okapik (kampinos) zabezpieczający profil, gzymsu od zacieków wód deszczowych. Na profilowane elementy gzymsowe, wymagające starannej i pracochłonne j obróbk1, stosuje się prawie wyłącznie skały piaskowcowe, wapienne lub dolomitowe. [więcej w: kamień elewacyjny, listwa przypodłogowa, Listwy przypodłogowe ]