Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa biała’

Projektujac ujecie wody zródlanej nalezy na podstawie studiów geologicznych ustalic obszar zasilania zródla

Thursday, July 14th, 2016

W wodach źródlanych mogą występować substancje organiczne oraz bakterie w takich przypadkach, gdy warstwa filtracyjna gruntu ma niedostateczną miąższość bądź gdy występują szczeliny skalne, jak np. przy ujęciu wody dla Zakopanego. Po oczyszczenia niewielkich ilości wody z substancji gnilnych i bakterii wystarcza 20 m warstwa filtracyjna – ,przy filtracji pionowej, bądź też odległość 200 m – przy poziomej. Projektując ujęcie wody źródlanej należy na podstawie studiów geologicznych ustalić obszar zasilania źródła. Czyni się to w celu zabezpieczenia ilości i jakości wody. Prace górnicze, zanieczyszczenie wód gruntowych ściekami przemysłowymi i inne zmiany w obszarze zasilania źródła mogą zmienić wydajność i jakość wody ze źródła. Pomiary wydajności wody i jej analizy należy powtarzać wielokrotnie, co najmniej PaZ w ciągu roku. Temperatura wody źródlanej waha się w ciągu roku i uzależniona jest od głębokości. z jakiej woda ta pochodzi. [podobne: listwa przypodłogowa biała, Listwy przypodłogowe, deski elewacyjne ]

Obciążenia hydrodynamiczne budowli

Tuesday, July 12th, 2016

Biorąc pod uwagę wielką liczbę możliwych przypadków obciążenia hydrodynamicznego budowli, istnieje w związku z tym również duża liczba różnych metod teoretycznych, półempirycznych, a nawet empirycznych wyznaczania sił pochodzących od naporu lub uderzenia fali. W ostatnich czasach rozwinęły się ponadto tzw. metody stochastyczne, które wychodzą z bezpośrednich wyników obserwacji i pomiarów przeprowadzonych na modelach w laboratorium lub też na morzu. W kolejnych punktach przedstawiono nowsze metody (względnie te, które nie straciły na aktualności) wyznaczania obciążeń hydrodynamicznych na budowle morskie. Ograniczono się do podania wzorów podstawowych, umożliwiających praktyczne obliczenie sił naporu i uderzenia fali, na budowle o ścianach pełnych. Bardziej rozbudowaną teorię oraz wyprowadzenie wzorów znaleźć można m. in. w pracach. Wyznaczanie wartości naporu fali na budowlę sztywną o ścianie pionowej lub stromej. Zo oznacza maksymalne wzniesienie powierzchni na budowlę o ścianie pionowej Przy wyznaczaniu powyższych trzech podstawowych parametrów wykresu obciążenia hydrodynamicznego należy rozpatrzyć następujące rodzaje falowania, mogące wystąpić w strefie posadowienia budowli): a) fale oscylacyjne sinusoidalne oraz typu Michea, b) fale knoidalne i samotne. Wyboru odpowiedniej metody obliczeń, właściwej danemu rodzajowi falowania i zależnej od wzajemnego stosunku parametrów fali (h, L) oraz głębokości dna akwenu przed budowlą (H) można dokonać na podstawie wykresu podanego wg Drueta. Falochrony oblicza się z reguły na największy napór fali, jaki występuje w przypadku pełnego odbicia, dlatego też poniżej podano przede wszystkim wzory na obliczanie maksymalnych ciśnień d1a fali stojącej. [przypisy: beton na ścianę, Bloczki betonowe, listwa przypodłogowa biała ]