Posts Tagged ‘listwa na ścianę’

WLASCIWOSCI FIZYCZNE WODY

Thursday, July 21st, 2016

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY Temperatura wody jest najodpowiedniejsza, gdy zawiera się w granicach 7-12 C. Temperatura wody poniżej 5 i powyżej 15 C jest niepożądana, zbyt zimna woda jest szkodliwa dla zdrowia (m. in. wywołuje choroby przewodu pokarmowego), zbyt ciepła – ma nieprzyjemny smak i nie działa orzeźwiająco. Obserwacje temperatury wody w zbiornikach prowadzi się na różnych głębokościach w ciągu całego roku. Do pomiaru temperatur używa się termometry inne dla wód stojących, inne – dla płynących. Dla wód stojących stosowane są termometry z woskowo-gumową osłoną izolacyjną (zapewniającą bezwładność termiczną), termometry odwracalne oraz sondy termiczne. Do stałego notowania temperatury stosuje się termograf y, często używane do pomiaru temperatury wód płynących. Niezmienność lub małe wahania temperatury wody gruntowej w ciągu roku pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia zaopatrywaniem w wodę nagromadzoną co najmniej 15 m pod powierzchnią terenu. Temperaturę wody określa się z dokładnością do 0,2 -c przez zanurzenie termometru na okres 10-15 min. w wodzie przeznaczonej do ujęcia lub w próbce wody (bezpośrednio po jej pobraniu). Odczytywać trzeba w cieniu, natychmiast po wyjęciu termometru z wody, najpierw dziesiąte części stopnia, a potem całe stopnie. Barwa. [patrz też: listwa przypodłogowa, listwa na ścianę, ocieplenie domu ]

Scieki przemyslowe

Sunday, July 17th, 2016

Woda czysta jest w cienkich warstwach bezbarwna, w grubszych natomiast ma barwę niebieskawą. Zawartość wapna nadaje wodzie barwę o odcieniu zielonym; ciemnozielone jeziora występują tylko na czysto wapiennym podłożu. Substancje próchniczne nadają wodzie wypływającej z lasów lub torfowisk barwę żółtawą, brunatną, a niekiedy prawie czarną. Domieszka gliny w postaci koloidalnej wpływa na opalizację. Nawozy organiczne (przede wszystkim gnojówka) zabarwiają wodę na kolor żółty. Ścieki przemysłowe barwią rozmaicie i z różną intensywnością – zależnie od rodzajów i ilości ścieków. Wyróżnić należy barwę pozorną, wywołaną zawiesinami i związkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz barwę rzeczywistą, która pozostaje p usunięciu łatwych do oddzielenia zawiesin. Barwę wody określa się optycznie, porównując barwy próby wody w cylindrze szklanym po pierwsze z bezbarwną wodą destylowaną, a po drugie – ze skalą wzorcową. Za wzorzec służy roztwór chloropiatynianu potasu K2PtCIs oraz chlorek kobaltu CoC12, przy czym jednostka barwy Odpowiada 1 mg Pt i 0,5 mg Co. Ze względu na wysoką cenę soli platynowej w praktyce stosuje się najczęściej dwuchromian potasu K2Cr207 z dodatkiem siarczanu kobaltowego CoS04 i za pomocą tablic przelicza się na jednostki barwy wyrażone w Pt i Co. Przezroczystość. [podobne: listwa na ścianę, Kamień dekoracyjny, płyty warstwowe ]