Posts Tagged ‘karnisze castorama’

Obciążenia hydrodynamiczne budowli

Friday, September 13th, 2019

Biorąc pod uwagę wielką liczbę możliwych przypadków obciążenia hydrodynamicznego budowli, istnieje w związku z tym również duża liczba różnych metod teoretycznych, półempirycznych, a nawet empirycznych wyznaczania sił pochodzących od naporu lub uderzenia fali. W ostatnich czasach rozwinęły się ponadto tzw. metody stochastyczne, które wychodzą z bezpośrednich wyników obserwacji i pomiarów przeprowadzonych na modelach w laboratorium lub też na morzu. W kolejnych punktach przedstawiono nowsze metody (względnie te, które nie straciły na aktualności) wyznaczania obciążeń hydrodynamicznych na budowle morskie. Ograniczono się do podania wzorów podstawowych, umożliwiających praktyczne obliczenie sił naporu i uderzenia fali, na budowle o ścianach pełnych. …read more

TEATRY, KINA I HALE IMPREZ MASOWYCH

Friday, September 13th, 2019

Uwagi ogólne Teatr nowoczesny to teatr o pełnej widoczności i pełnej słyszalności, tzn. teatr, w którym z każdego miejsca widowni można obserwować swobodnie akcję na przestrzeni całej sceny, zarówno wzrokowo jak i słuchowo. Toteż dążeniem najwybitniejszych reżyserów jak Reinhart, Jassner, Piscator, Brecht i inni jest bezpośrednie związanie widza ze sceną. Tego rodzaju teatr był przedmiotem wielu dociekań teoretycznych i wielu projektów naj wybitniejszych architektów i konstruktorów, jak np. projekt teatru Meyerholda w Moskwie, architektów M. …read more

Kosciól w Stamford w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych A. P.

Friday, September 13th, 2019

(autorzy: architekci Harrison i Abramowicz, konstruktorzy: Edwards i Hjorth). Na symetrycznym rzucie wydłużonego wieloboku wzniesiono nawę z kruchtą oraz prezbiterium, o pochyłych ścianach, w przekroju trójkątnym. Dominującym składnikiem kompozycji jest witraż, wypełniający pola trójkątnych elementów żelbetowych, z których niemal całkowicie złożone są ściany i przekrycia kościoła. Całość konstrukcji składa się ze 152 takich elementów, których wysokość przekracza 10 m i ciężar 10 T. Elementy wykonano w sposób przemysłowy w Long Island i zmontowano na miejscu budowy. …read more

Wnetrze Opery w Kolonii

Friday, September 13th, 2019

Ważnym zagadnieniem dla konstruktora jest widownia. Wymiary jej są ściśle związane z akustyką i widocznością, stąd też wymiary widowni nie przekraczają na ogół głębokości 32 m, przy szerokości do 35 m. Przekrycie takiej przestrzeni żelbetem, przy zastosowaniu konstrukcji sprężonych, powłokowych, czy też fałdowych nie nasuwa trudności, komplikuje je jedynie konieczność umieszczenia w przekryciu kanałów klimatyzacyjnych oraz dostępu do montażu urządzeń reflektorowych i oświetlenia. Sama obsługa reflektorów jest zautomatyzowana i znajduje się w centrali obsługi sceny. Ważnym również zagadnieniem konstrukcji są balkony i loggie. …read more

Kubatura fundamentów

Thursday, September 12th, 2019

Od północy do sekcji sceny przylega ciekawa konstrukcyjnie sekcja, w której mieści się widownia z kuluarami, pod nią zaś sala prób orkiestry i fosa orkiestry, a nad widownią duża malarnia. Sekcja ta wykonana jest w szkieletowej konstrukcji żelbetowej, z wyjątkiem stropu nad widownią o konstrukcji stałej. Umieszczenie trzech dużych sal jednej nad drugą umożliwiło wykonanie ich bez slupów pośrednich. Najniżej położoną salę prób orkiestry (poziom 2, O m) o kształcie podkowy o powierzchni ok. 300 m2 i wysokości 5 m przek a strop żelbetowy z żebrami prostokątnymi nad płytą. …read more

kieszenie w formie stropu zelbetowego

Wednesday, September 11th, 2019

Ciekawą konstrukcją jest przekrycie kieszeni w formie stropu żelbetowego o belkach dwuteowych o wysokości 2,35 In, szerokości belek 0,30 m, grubości płyt dolnej i górnej 14 cm, o rozstawie belek 4,37 m w osiach. Wysokość konstrukcyjną tego stropu wykorzystano przez umieszczenie w niej między dolną i górną płytą składu kostiumów. W pozostałych sekcjach zastosowano konstrukcję mieszaną żelbetowomurową. Do nich należy również sekcja frontowa. Trudność jej zaprojektowania i wykonania polega na konieczności zachowania zabytkowego frontonu od Placu Teatralnego, będącego w bardzo złym stanie oraz powiązanie się z istniejącymi zabytkowymi skrzydłami. …read more

Arena cyrku w Bukareszcie.

Tuesday, September 10th, 2019

Widok zewnętrzny Konstrukcja amfiteatru oparta jest na dośrodkowo ustawionych 16 filarach żelbetowych ze znacznym wysięgiem wsporników amfiteatru nad otaczającym widownię kuluarem. Filary i wsporniki związane są trzema dośrodkowymi belkami pierścieniowymi, z których środkowa stanowi główny element nośny nadwieszonej części widowni . Belki te, ruszty i stopnie amfiteatru wykonano jako elementy prefabrykowane w wytwórni i zmontowano na miejscu. Amfiteatr w kształcie hiperboloidy obrotowej oparty jest na osobnych fundamentach, niezależnych od ścian znajdujących się pod nim. Najbardziej interesującą, zarówno pod względem plastycznym jak i konstrukcyjnym jest kopuła o średnicy 60,60 m przekrywająca widownię wraz z kuluarami. …read more

Pawilon Inzynierii na wystawie Expo58 w Brukseli

Tuesday, September 10th, 2019

(projektowali arch. J. Van Descolaere i konstruktor A. Padnard). Jednym z najoryginalniejszych obiektów Wystawy Swiatowej w Brukseli był pawilon belgijski, obrazujący ciekawsze budowle inżynierskie tego kraju. …read more

Hala widowiskowo-sportowa w Katowicach.

Tuesday, September 10th, 2019

Hala zaprojektowana przez architektów: J. Hryniewieckiego, M. Gintowta i M. Krasińskiego oraz konstruktorów: W. Zalewskiego, A. …read more

ZASTOSOWANIE BETONU W BUDOWNICTWIE HOTELOWYM

Monday, September 9th, 2019

Ciężar obudowy hali przenoszony jest na grunt przez sztywną czaszę, będącą jakby odwróconym przekryciem stożka i zarazem przedłużeniem jego powierzchni, a spoczywającą swą wypukłością na gruncie. Czasza pracuje również jako konstrukcja przestrzenna o stosunkowo niewielkiej grubości, a duża jej sztywność pozwala na posadowienie całości na niejednolitym gruncie. Kształt fundamentu z jednej strony odpowiada warunkom górniczym terenu, a z drugiej pozwala na latwe i korzystne izolowanie od wód gruntowych. Przekrycie budowli zaprojektowano z plyt żelbetowych lub zbrojonych plyt pianobetonowych, ułożonych na konstrukcji stalowej. ZASTOSOWANIE BETONU W BUDOWNICTWIE HOTELOWYM Przodującymi krajami w dziedzinie hotelarstwa były przed ostatnią wojną Francja i Szwajcaria. …read more