Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

USTALENIE MIARODAJNEGO ROZBIORU WODY W OSIEDLACH WIEJSKICH

Saturday, July 30th, 2016

USTALENIE MIARODAJNEGO ROZBIORU WODY W OSIEDLACH WIEJSKICH Zapotrzebowanie wody w gospodarstwach wiejskich waha się w ciągu roku w większych granicach niż w miastach. Na wahania te wpływa przede wszystkim zapotrzebowanie wody do podlewania. roślin, jak również znacznie większy rozchód wody latem dla inwentarza żywego. Współczynnik nierównomierności dobowego zużycia wody al dla osiedli wiejskich równa się w przybliżeniu ,3, w przypadku znacznego użytkowania wody do sezonowego podlewania roślin zwiększa się do 1,4-1,5. W ciągu doby wahania są jeszcze większe. Godzinowy równomierny rozbiór wody wynosi 100: 24 = 4,17 rozbioru dobowego. Najmniejszy rozbiór w warunkach wiejskich obserwuje się w godzinach od 23 do 4, największy w godzinach od 5 do 21, przy czym występują zazwyczaj trzy maksima: około godz. 6, 12 i 18. Ważny jest największy rozbiór godzinowy, wg niego oblicza się zapotrzebowanie wody na ujęciu (gdy nie ma zbiornika wyrównawczego) oraz przekroje sieci. W miastach największy rozbiór godzinowy wynosi 1,2+1,6 średniego rozbioru godzinowego, przeciętnie 1,4 (5,85%). [więcej w: wylewka betonowa, Kamień dekoracyjny, deski elewacyjne ]

Poziom wód w jeziorach

Friday, July 22nd, 2016

Wody jezior Wody jezior różnią się znacznie swoim składem. Jeziora górskie, o zlewniach niezamieszkałych, mają wodę miękką i czystą. Natomiast jeziora zasilane wodą zanieczyszczoną ściekami dostarczać mogą wody wprawdzie klarownej, jednak zawierającej różne rozpuszczone sole, zanieczyszczenia organiczne oraz żywe organizmy. Poziom wód w jeziorach podlega na ogół -znacznie mniejszym wahaniom niż w rzekach i z reguły woda z jezior jest mniej zanieczyszczona. W pozornie czystej wodzie jezior zawartość zawiesin wynosi 1 do 3 mg/]: sucha pozostałość 100, do 200 mg/l; utlenialność zaś wyraża się zapotrzebowaniem KMn04 – 3 do 20 mg/l. Jeziora ubogie w składniki pokarmowe (jeziora oligotroficzne) mają wodę bardziej czystą niż jeziora bogate w te składniki (jeziora eutroficzne). W strefie litoralnej (przybrzeżnej) woda jest bardziej zanieczyszczona niżeli w strefie pelagicznej (oddalonej od brzegów). W jeziorach dystroficznych (o dnie pokrytym osadami pochodzenia organicznego) woda jest miękka, lecz silnie zanieczyszczona związkami organicznymi; pH takiej wody wynosi 3 do 5, 4:1. [hasła pokrewne: blachodachówka, Kamień dekoracyjny, listwa przypodłogowa ]