Posts Tagged ‘deska tarasowa’

Działanie impregnatów

Tuesday, February 27th, 2018

Należy pamiętać, że żaden z istniejących obecnie środków impregnacyjnych nie zastąpi pokrycia blachą. Nie znamy okresu pełnej skuteczności działania impregnatów i nie potrafimy prostymi sposobami sprawdzić, czy i kiedy impregnat stracił swe cechy ochronne. Zerwaną z gzymsu blachę dojrzy każdy odpowiedzialny administrator a sprawdzenie działania impregnatu wymaga badań lab oratoryjnych. Przystępując do projektowania lub wykonywania robót kamieniarskich, należy się dokładnie zapoznać z przepisami normatywnymi. Wazne znaczenie będzie miała zasada układania element ów tak, aby uwarstwienie względnie płaszczyzny łupliwości przebiegały prostopadle do kierunku sił sprężających. Również ważne znaczenie mieć będzie zasada składowania wydobytych bloków kamiennych, przynajmniej przez okres jednego ro ku od wydobycia w celu usunięcia z kamienia wilgoci skalnej oraz impregnacja elementów zmontowanych w konstrukcji,. w celu ochrony przed zawilgoceniem. Wymieniając specjalne wymagania w stosunku do kamienia naturalnego w konstrukcjach wstępnie sprężonych należy przypomnieć, te i beton posiada cały szereg stron ujemnych, których nie po- siada konstrukcja z kamienia. Należą tu przede wszystkim konieczność deskowania (deficytowe drewno), długi okres dojrzewania konieczność pielęgnacji, a wreszcie oszczędność samego cementu, którego na 1 m3 konstrukcji potrzeba jednak 400 G. Nie bez znaczenia będzie również, fakt że procesy reologiczne zachodzące zwłaszcza w świeżych betonach i powodujące straty w naciągu kabli, są w kamieniu naturalnym zasadniczo zakotczone. Na koszt wytworzenia element ów kamiennych p oważ ny wpływ będzie miało zastosowanie właściwej technologii obróbki. W Chwili obecnej nie posiadamy w kraju sprzętu, który mógłby produkować takie elementy szybko, tanio i z żądaną dokładnością. Proces wydobycia bloków ze skały, przewożenie do zakładu obróbki, a następnie sama obróbka na trakach i piłach tarczowych jest i droga i długa. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, boazeria drewniana ]

Wymiary płyt

Sunday, February 25th, 2018

W konstrukcji wymiary płyt nie mogą być duże. Projekt przewiduje wymiary 22 x 40 i 26 x 40 cm i stosunkowo dużą grubość płyt okładzinowych 6,5 cm. Spoiny pionowe przewidziano do łączenia na styk, spoiny poziome, testuje się po za- kończeniu montażu z rusztowań wiszących. Samoniosące elementy kamienne elewacji, jak gzymsy wieńczące, pasy kordonowe, obramienia otworów okiennych i drzwiowych, nie są typową okładziną, jeżeli wykonuja się je z bloczków kamiennych. Nie są to również elementy ściśle konstrukcyjne, bowiem dźwigają tylko ciężar własny. Gzymsy wieńczące (główne) wykonuje się z bloków kamiennych, w odcinkach długości od BO do 140 cm. Powierzchnia licowa posiada profil wykonany wg rysunku architektonicznego, dolna powierzchnia wsporna i obie powierzchnie stykowe powinny być obrobione gładko przynajmniej na warstwę płyt. Jeżeli elewacja jest podzielona w poziomie pasami lub wyskokami (tzw. gzymsy kordonowe), można montaż elewacji płytowej prowadzić jednocześnie w dwóch lub nawet kilku poziomach. Opisany sposób montowania płyt okładzinowych stosować można wtedy, gdy konstrukcja budynku należycie osiadła. Możemy wtedy wiązać ściśle płyty okładzinowe z murem lub konstrukcją, bez obawy popękania płyt przy osiadaniu budynku , Obecnie dąży się do maksymalne- go skrócenia czasu budowy i zaczyna szukać sposobów , które pozwoliłyby na licowanie budynku równocześnie ze wznoszeniem mu- rów. Tego rodzaju metody budowy są od dawna stosowane na Zachodzie i naszym budownictwie stosowane są pierwsze montaże prób. Istota zagadnienia polega na tym ażeby uniezależnić ruchy osiadania konstrukcji od licówki płytowej. [przypisy: deska tarasowa, deski elewacyjne, boazeria drewniana ]