Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Plytkie cieki wody podziemnej

Friday, July 22nd, 2016

Płytkie cieki wody podziemnej zmieniają swoją temperaturę w granicach od kilku stopni powyżej zera do 12 -c, stosownie do zmian temperatury powietrza. Źródła górskie zasilane wodą z topniejących śniegów mają temperaturę wody latem niższą niż średnia roczna temperatura powietrza. Jeżeli źródła są zasilane wodą z głębokości 20-:-30 m, wówczas ciepłota wody nie podlega rocznym wahaniom temperatury powietrza. Woda pochodząca z większych głębokości, w związku z wpływem geotermiczności, ma temperaturę wyższą. Np. temperatura wody źródeł regulickich pochodzącej z głęb. 60-70 rń jest prawie stała i wynosi 9,2-9,6 -c i jest o 1,5 C wyższa niż średnia temperatura powietrza. Poza tym temperatura źródeł górskich zależy od rodzaju skał tworzących obszar zasilania i ód wysokości nad poziomem morza. Kerner podaje, że temperatura wody źródlanej z łupków krystalicznych jak również z dolomitów przeciętnie obniża się o 1 C na 250 m zwiększenia wysokości położenia źródła. Woda ze źródeł wypływających ze skał pokrytych roślinnością jest najzimniejsza; cieplejsza – ze źródeł bijących z wielkich zwałów rurnoszy skalnych; najcieplejsza – z małych stożków oraz rumowiska z materiału grubego. Wody krasowe, pospolite w Jugosławii, występują w Polsce jedynie w wapieniach Jury Krakowskiej, Pienin -i Tatr. Obok obfitych źródeł, potoków wód podziemnych, niekiedy nagle znikających, mogą tu występować również zbiorniki wód stojących, a nawet przewody podziemne wypełnione wodą pod ciśnieniem. [hasła pokrewne: Listwy przypodłogowe, podłogi drewniane, Deska Podłogowa ]

Maszyna S.Frugoni Vi La Spezi

Tuesday, July 12th, 2016

Wydaje się, że do robót najlepiej nadają się maszyny tego typu, jak skonstruowana przez firmę S.Frugoni Vi La Spezi we Włoszech maszyna wycinająca wprost ze skały odpowiedniego wymiaru elementy kamienne. Przy zastosowaniu tego typu maszyny, obróbka polegałaby jedynie na wycięciu bruzd na kable sprężając. Pierwszą w Polsce próbą zastosowania konstrukcji z kamienia sprężonego jest wykonany w 1958 r., niewielki mostek drogowy o rozpiętości 5,00 m w miejscowości Gatka koło Suchedniowa. Mostek ten wykonano wg projektu mgr. inż. j.Pietrzykowskiego z elementów z granitu strzegomskiego wymiarów 24x40xl00 cm. słabszej strukturze są przede wszystkim atakowane przez czynniki korodujące, które na nich koncentrują swoją niszczącą działalność. W konstrukcji sprężonej obniżenie wytrzymałości jednego elementu decydować może o wytrzymałosci całej konstrukcji tak, jak wytrzymałość najsłabszego ogniwa decyduje o wytrzymałości łańcucha. Znane konstruktorom zjawisko pełzania zachodzące w betonach nie jest dotychczas dostatecznie zbadane w stosunku do kamienia naturalnego, wiadomo jednak że kamień jak zresztą i inne materiały, odkształca się pod działaniem sił ściskających. Gdy siła śc iskająca działa trwale, następują z bieg i em czasu dodatkowe odkształcenia opóźnione, które w pewnych wypadkach mogą być nawet większe od odkształceń początkowych. Te odkształcenia opóźnione mogą być szczególnie szkodliwe, gdy występują w elementach bardziej od innych dotkniętych korozją. Jeżeli długość konstrukcji skraca się wskutek powstających od kształceń , skracają się również pręty stalowe. Wstępne naprężenia maleją i następuje zwichnięcie koncepcji konstrukcyjnej. Tak więc kamień na elementy konstrukcji wstępnie sprężonych powinien być wybierany z warstw skalnych wyrożniających się jednorodnością struktury, a próbki kontrolne powinny być badane zarówno okresowo jak przy każdej zauważonej w skale zmianie. [więcej w: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]