Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Przezroczystosc wody zalezy od stopnia jej metnosci

Monday, July 18th, 2016

Obecność różnych ciał (zawiesiny, koloidy) w czystej wodzie zmniejsza jej przezroczystość. Przezroczystość wody zależy od stopnia jej mętności. W warunkach polowych do pomiaru przezroczystości używa się płytki Secchiego. Jest to biała płytka 20 X 20 cm, zawieszona w położeniu poziomym na łańcuszku zaopatrzonym w podziałkę centymetrową. Płytkę zanurza, się na taką głębokość, aż zaniknie jej wyraźna widzialność. Głębokość ta określa nam przezroczystość wody. Np. woda Wisły koło mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie ma przezroczystość wynoszącą 30 cm, natomiast koło Młocin (poniżej ujścia kanału ściekowego) tylko 15 cm, koło Modlina – 19 cm. Mętność wody wywołana jest obecnością ciał zawieszonych; są nimi: drobny piasek, glina, •ił; resztki martwych roślin i zwierząt, mikroorganizmy. Mętność wód rzecznych zmienia się w szerokich granicach, wzrasta szczególnie w okresie deszczów i roztopów. Za jednostkę mętności I przyjęto mętność, jaka powstanie, jeśli do 11 wody destylowanej doda się 1 mg krzemionki (Si02) odpowiednio zmielonej i przesianej przez sito nr 200 (200 otworów na jeden cal). [więcej w: beton architektoniczny, płyty warstwowe, beton dekoracyjny ]