Działanie impregnatów

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

Należy pamiętać, że żaden z istniejących obecnie środków impregnacyjnych nie zastąpi pokrycia blachą. Nie znamy okresu pełnej skuteczności działania impregnatów i nie potrafimy prostymi sposobami sprawdzić, czy i kiedy impregnat stracił swe cechy ochronne. Zerwaną z gzymsu blachę dojrzy każdy odpowiedzialny administrator a sprawdzenie działania impregnatu wymaga badań lab oratoryjnych. Przystępując do projektowania lub wykonywania robót kamieniarskich, należy się dokładnie zapoznać z przepisami normatywnymi. Wazne znaczenie będzie miała zasada układania element ów tak, aby uwarstwienie względnie płaszczyzny łupliwości przebiegały prostopadle do kierunku sił sprężających. Również ważne znaczenie mieć będzie zasada składowania wydobytych bloków kamiennych, przynajmniej przez okres jednego ro ku od wydobycia w celu usunięcia z kamienia wilgoci skalnej oraz impregnacja elementów zmontowanych w konstrukcji,. w celu ochrony przed zawilgoceniem. Wymieniając specjalne wymagania w stosunku do kamienia naturalnego w konstrukcjach wstępnie sprężonych należy przypomnieć, te i beton posiada cały szereg stron ujemnych, których nie po- siada konstrukcja z kamienia. Należą tu przede wszystkim konieczność deskowania (deficytowe drewno), długi okres dojrzewania konieczność pielęgnacji, a wreszcie oszczędność samego cementu, którego na 1 m3 konstrukcji potrzeba jednak 400 G. Nie bez znaczenia będzie również, fakt że procesy reologiczne zachodzące zwłaszcza w świeżych betonach i powodujące straty w naciągu kabli, są w kamieniu naturalnym zasadniczo zakotczone. Na koszt wytworzenia element ów kamiennych p oważ ny wpływ będzie miało zastosowanie właściwej technologii obróbki. W Chwili obecnej nie posiadamy w kraju sprzętu, który mógłby produkować takie elementy szybko, tanio i z żądaną dokładnością. Proces wydobycia bloków ze skały, przewożenie do zakładu obróbki, a następnie sama obróbka na trakach i piłach tarczowych jest i droga i długa. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, boazeria drewniana ]

Belki monolityczne

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

Jednym z pozytywnych wyników unormowania problemów kamienia budowlanego, jest umożliwienie opracowania elementów typowych, które przemysł kamieniarski może produkować nie czekając na zamówienia odbiorców. Każda belka mostka składa się z pięciu elementów, tak że długość jej wynosi 500 m. Kable sprężające stanowią dwie grupy prętów stalowych o średnicy 5 po B prętów w każdej grupie. Naciąg wstępny wynosi 160 kG. Po wstępnym sprężeniu pręty zaklinowano obustronnie, a na stykach główek zastosowano plastikowe przekładki. W ten sposób otrzymano monolityczne belki o przekroju z4x40x500 cm. Belki te przewieziono na budowę i ułożono na gotowych przyczółkach kamiennych, po czym zabetonowano jezdnię, Montaż konstrukcji nośnej trwał zaledwie 8 godzin. Sformułujemy zasadnicze prawa, którymi powinniśmy kierować się w każdym wypadku użycia kamienia w konstrukcji lub okładzinie. Obowiązującą zasadą układania kamienia w murach lub w innych konstrukcjach powinno być, aby kamień leżał tak, jak leżał w skale. Dotyczy to w pierwszym rzędzie skał osadowych, posiadających wyraźne uwarstwienie. Kamień powinien być układany tak, aby siły ściskające były prostopadłe do uwarstwienia ponieważ wytrzymałość kamienia jest w tym kierunku większa. W elementach blokowych np. gzymsach o dużym nadwieszeniu, wykonanych i zmontowanych wbrew, tej regule, zwiększona działalność wilgoci podciągane j kapilarami może doprowadzić do wymycia słabszej warstwy spoiwa i do oderwania się części gzymsu. Drugą zasadą niezwykle ważną dla zachowania trwałości kamienia budowlanego jest sprawa dobrych i starannie wykonanych izolacji przeciwwilgociowych. Zachowanie wymagań izolacyjnych w fundamentach i cokołach budynków, jak również staranne pokrywanie blachą cynkową wyskoków elewacji, ma ogromny wpływ na trwałość i estetyczny wygląd elewacji kamiennych. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, płyty betonowe ]