Ogólnie wszystkie teorie falowania daza

Ogólnie wszystkie teorie falowania dążą do wyprowadzenia na drodze matematycznej – równań opisujących przyjęty profil fali oraz do określenia związków między parame- trami fali w danych warunkach. Opierają się one na podstawowych zasadach hydro- .dynamiki, de których należą znane równania Eulera, w których odpowiednio: vx, Vy, v; są składowymi prędkości wody w dowolnym punkcie przestrzeni, przez którą woda przepływa, u, w są składowymi (poziomymi i pionowymi) prędkości orbitalnej, p – oznacza ciśnienie, e – gęstość wody, g – przyspieszenie ziemskie. Ponadto istotne jest jeszcze ustalenie warunków brzegowych, w większości przyjmo- wanych dla swobodnej powierzchni wody w postaci warunku Cauchy’ego-Poissona 02

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: