Obciążenia hydrodynamiczne wywierane przez fale na budowle morskie

W punkcie tym rozpatrywane będzie jedynie oddziaływanie fal na budowle morskie o ścianach pełnych. Pominięte zostaną zagadnienia obciążeń hydrodynamicznych na konstrukcje ażurowe i tzw. opływowe (np. pale pojedyncze). Obciążenia hydrodynamiczne są efektem oddziaływania fal morskich na budowle hydrotechniczne, warunkując stateczność budowli jak też wybór danego typu konstrukcji i sposobu jej posadowienia. Zależą one głównie od parametrów fali, głębokości dna przed budowlą oraz nachylenia jej ściany, narażonej na bezpośrednie działanie fali. Na podstawie tej ostatniej zależności metody wyznaczania obciążeń hydrodynamicznych dzieli się głównie ną: 1) metody stosowane dla budowli o ścianach pionowych lub stromych (przy czym praktycznie uważa się za strome ściany pochylone do poziomu pod kątem (X > 45°), 2) metody stosowane dla ścian pochyłych. Dalszy wybór właściwej metody wyznaczania sił hydrodynamicznych uzależniony jest od tego, czy do budowli podchodzi fala oscylacyjna czy też rozbita. W wyniku podejścia fali nierozbitej do ściany pionowej lub stromej następuje na skutek jej odbicia interferencja, przy czym szczególnym przypadkiem fali zinterferowanej jest z jednej strony fala progresywna, z drugiej strony fala stojąca. Stopień interferencji, tzn. nałożenia się dwóch fal progresywnych o tej samej długości rozprzestrzeniających się w przeciwstawnych kierunkach, określany jest za pomocą współczynnika odbicia, który jest stosunkiem wysokości fali odbitej do wysokości fali podchodzącej prostopadle do ściany. Dla pionowej ściany gładkiej, sięgającej od dna powyżej poziomu grzbietów fal współczynnik X waha się od 0,8 do 0,9 (teoretycznie X = 1, co odpowiada pełnemu odbiciu, wywołującemu falę stojącą). Wywierane przez ten rodzaj fali (oscylacyjnej nierozbitej) siły na budowlę określa się mianem naporu (parcia) hydrodynamicznego. Natomiast w przypadku działania na budowlę fali załamanej (rozbitej) mamy do czynienia z siłami uderzenia hydrodynamicznego. Uderzenie to ma inny charakter, gdy fala załamuje się bezpośrednio u podnóża budowli, a inny gdy załamuje się z dala od niej. [patrz też: gonpol, vitopend 100 instrukcja serwisowa, kowalczyk materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gonpol kowalczyk materiały budowlane vitopend 100 instrukcja serwisowa