Działanie impregnatów

Należy pamiętać, że żaden z istniejących obecnie środków impregnacyjnych nie zastąpi pokrycia blachą. Nie znamy okresu pełnej skuteczności działania impregnatów i nie potrafimy prostymi sposobami sprawdzić, czy i kiedy impregnat stracił swe cechy ochronne. Zerwaną z gzymsu blachę dojrzy każdy odpowiedzialny administrator a sprawdzenie działania impregnatu wymaga badań lab oratoryjnych. Przystępując do projektowania lub wykonywania robót kamieniarskich, należy się dokładnie zapoznać z przepisami normatywnymi. Wazne znaczenie będzie miała zasada układania element ów tak, aby uwarstwienie względnie płaszczyzny łupliwości przebiegały prostopadle do kierunku sił sprężających. Również ważne znaczenie mieć będzie zasada składowania wydobytych bloków kamiennych, przynajmniej przez okres jednego ro ku od wydobycia w celu usunięcia z kamienia wilgoci skalnej oraz impregnacja elementów zmontowanych w konstrukcji,. w celu ochrony przed zawilgoceniem. Wymieniając specjalne wymagania w stosunku do kamienia naturalnego w konstrukcjach wstępnie sprężonych należy przypomnieć, te i beton posiada cały szereg stron ujemnych, których nie po- siada konstrukcja z kamienia. Należą tu przede wszystkim konieczność deskowania (deficytowe drewno), długi okres dojrzewania konieczność pielęgnacji, a wreszcie oszczędność samego cementu, którego na 1 m3 konstrukcji potrzeba jednak 400 G. Nie bez znaczenia będzie również, fakt że procesy reologiczne zachodzące zwłaszcza w świeżych betonach i powodujące straty w naciągu kabli, są w kamieniu naturalnym zasadniczo zakotczone. Na koszt wytworzenia element ów kamiennych p oważ ny wpływ będzie miało zastosowanie właściwej technologii obróbki. W Chwili obecnej nie posiadamy w kraju sprzętu, który mógłby produkować takie elementy szybko, tanio i z żądaną dokładnością. Proces wydobycia bloków ze skały, przewożenie do zakładu obróbki, a następnie sama obróbka na trakach i piłach tarczowych jest i droga i długa. [patrz też: gonpol, vitopend 100 instrukcja serwisowa, kowalczyk materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gonpol kowalczyk materiały budowlane vitopend 100 instrukcja serwisowa