Charakterystyczne parametry fal morskich

Charakterystyczne parametry fal morskich, z których najważniejsze to wysokość (h) i długość (L) fali wyznaczane są na podstawie wzorów teoretycznych względnie empirycznych. Teorie falowania zajmują się w zasadzie falą wyidealizowaną, o ustalonym profilu, zbliżoną w pewnym stopniu do fali martwej (rozkołys). Obecnie istnieje dość duża ilość różnych teorii falowania odnoszących się do różnego rodzaju fal oscylacyjnych jak i translacyjnych, przy czym we wszystkich teoriach dużą rolę odgrywają parametry bezwymiarowe h/L, h/H i L/H. Do tej pory jednak nie ma t...

Stopnie wewnętrzne

Stopnie wewnętrzne wykonuje się przeważnie techniką okładzinową . Polega ona na okładaniu gotowej konstrukcji, zwykle żelbetowej, płytami kamiennymi. Okładzina schodów składa się ze stopnicy, podstopnicy i cokolika przyściennego. Na stopnice stosuje się skały małościeralne, a jednocześnie dekoracyjne w barwie i użyleniu. Kwestie, nasiąkliwości i odporności na wpływy czynników atmosferycznych nie odgrywa we wnętrzach żadnej roli. Grubość stopnicy od 4 - 5 cm, faktura szlifowana. Podstopnice i cokoliki mogą być grubo 2 - 3 cm i dajemy je zwykle w ...

Teatr Narodowy w Mannheim w Niemczech

Widok konstrukcji żelbetowej dwóch balkonów pod salą koncertową przed wykończeniem. Wsporniki żelbetowe utwierdzono w belkach. Płyty zapewniają stężenie wiatrowe. Na nich opierać się będą drewniane rzędy amfiteatru, bez obciążenia ich konstrukcją balkonu. Teatr Narodowy w Mannheim w Niemczech (autorzy: arch. G. Weber i inż. H. Fischer). Teatr, a raczej dwa teatry w jednym budynku, tworzą najbardziej nowoczesną budowlę widowiskową. To wyjątkowe dzieło architektury i budownictwa teatralnego poprzedzone było szeregiem konkursów i studiów. W wyniku wi...

Autologiczna transplantacja i terapia podtrzymująca w szpiczaku mnogim AD 9

Konstrukcje hydrotechniczne, takie jak falochrony, nabrzeża lub umocnienia brze- gów poddawane są zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji siłom pochodzącym od następujących obciążeń: a) zasadniczych (podstawowych), b) dodatkowych; c) wyjątkowych (specjalnych). Do obciążeń zasadniczych, działających w warunkach normalnej pracy danej budowli, zalicza się w przypadku konstrukcji morskich obciążenia stałe oraz pochodzące od czynników naturalnych: e) ciężar własny budowli, f) parcie i, odpór gruntu, g) parcie i uderzenie fali, h) parcie wody gruntowej, i) obcią...

Najnowsze zdjęcia w galerii opakowania-plast.info:

331#srebro lokacyjne , #instalacja odgromowa schemat , #szamba plastikowe ceny , #powietrzna pompa ciepła , #cyprysik groszkowy filifera aurea , #pxf cennik , #odległość szamba od granicy , #system kominowy schiedel , #mad max na drodze gniewu cda , #kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny ,