Kosciól w Stamford w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych A. P.

(autorzy: architekci Harrison i Abramowicz, konstruktorzy: Edwards i Hjorth). Na symetrycznym rzucie wydłużonego wieloboku wzniesiono nawę z kruchtą oraz prezbiterium, o pochyłych ścianach, w przekroju trójkątnym. Dominującym składnikiem kompozycji jest witraż, wypełniający pola trójkątnych elementów żelbetowych, z których niemal całkowicie złożone są ściany i przekrycia kościoła. Całość konstrukcji składa się ze 152 takich elementów, których wysokość przekracza 10 m i ciężar 10 T. Elementy wykonano w sposób przemysłowy w Long Island i zmontowano na miejscu budowy. Całość tworzy sztywną konstrukcję monolityczną, w którą wklejono witraże oraz mniejsze elementy betonowe, tworzące szczeble witraży i łączniki dla konstrukcji. W przyszłości ma być wzniesiona wieża. Kościół w Borku Fałęckim pod Krakowem (autorzy: arch. T. Ruttie, konstruktor S. Hempel). Jednym z najbardziej nowoczesnych kościołów powstałych w Polsce w ostatnich latach przed wybuchem drugiej wojny światowej jest kościół parafialny w Borku Fałęckim pod Krakowem. Kościół ten halowy, jednonawowy ma ciekawy układ ścian bocznych, tworzących szczeliny okienne, które dają światło skierowane od tyłu dla oświetlenia książek czytanych przez wiernych bez oślepiania oczu zwróconych ku ołtarzowi. Zasada ta dała pilasty kształt ścian w rzucie, przy czym na każdym zewnętrznym załamaniu konstruktor umieścił filary ram żelbetowych w formie wysmukłych lekkich lizen. Ramy związane z odcinkowym sklepieniem żelbetowym tworzą we wnętrzu łęki sklepienne związane z lizenami ścian bocznych przypominające laskowania i żebrowania gotyckie. Przezrocza okien i delikatna konstrukcja z surową betonową fakturą żebrowań i sklepień przypominają perretowskie kościoły francuskie. Kościół z prefabrykatów w Stalowej Woli (projektanci: architekt J. Boguslawski, konstruktor K. Jankowski). Zrealizowany w 1961 roku kościół w Stalowej Woli jest przykładem obszernej budowli jednoprzestrzennej, złożonej całkowicie, z wyjątkiem fundamentów i ścian szczytowych, z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Elementy tej budowli są tak zaprojektowane i dobrane, że stworzona z nich kompozycja imponuje śmiałością lekkiej i przejrzystej konstrukcji oraz monumentalnością wyrazu architektonicznego, a przy tym, mimo na wskroś nowo czesnych form, wiąże się ściśle z tradycjami gotyku i postulatami liturgii. Kościół zaprojektowano jako budowlę halową, trójnawową z silnie zaznaczonym transeptem oraz prezbiterium otoczonym obejściem. Układ ten utworzono ustawiając dwa szeregi potężnych słupów oddzielających nawę główną od naw bocznych. Podobnie skonstruowano nawę krzyżową. Slupy te złożono z elementów, tworząc rodzaj statywu odwróconego w formie jakby laski i 4 prętów parasola, na których oparto sklepienia złożone z czterech rombowych powłok. Powłoki te grubości 4 cm są wycinkami odcinkowej kolebki żelbetowej. Słupy złożone z czterech elementów grubości 22 cm tworzą w przekroju krzyż równoramienny o ramionach 58X22 cm i są osadzone w żelbetowych szklankach fundamentowych. Gałęzie słupów mają wymiary minimalne 22 X 22, a maksymalne 22X47 cm. Sciany zewnętrzne kościoła, zamykające nawy boczne i krzyżowe, wiążą zewnętrzne krawędzie sklepień, a mając w rzucie kształt sztywnych fałd trójkątnych, przenoszą zarazem obciążenia wiatrem. Sciany te składają się z żelbetowych koryt, wyciętych od połowy wysokości ostrymi trójkątami, tworząc szereg dwuzębnych wideł. Przestrzenie między tymi widłami jak i wycięcia koryt wypełniono smukłymi oknami złożonymi z wibrowanych prefabrykatów. Żelbetowe koryta, o ściankach grubości 4 cm, wypełnione są izolacją termiczną z żużlobetonu, a z zewnątrz wyłożone są cegłą dziurawką grubości 6 i pół cm, tworząc w sumie wraz z zaprawą ścianę grubości 22 cm. Szerokość koryt wynosi 2,20 m przy wysokości fali 1,27 m i przekątnej rombu slupka u góry 34 cm. Wysokość elementu wynosi 18,60 m, ciężar zaś 15,6 l. Koryta ustawione są w zygzakowatej bruździe w żelbetowym fundamencie wykonanym na mokro. Montaż elementów przeprowadzono przez ustawienie z poziomu za pomocą masztu stalowego i ręcznej 10-tonowej wyciągarki. [hasła pokrewne: karnisze castorama, beata łyszczyńska, ogrodzenie z paneli ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beata łyszczyńska karnisze castorama ogrodzenie z paneli