Konstrukcje wstępne sprężone

Konstrukcje wstępne sprężone stanowią w chwili obecnej w pełni uznaną i szeroko stosowaną dziedzinę wiedzy inżynieryjnej. W budownictwie mostowym i w konstrukcjach inżynierskich lądowych lub wodnych jak zapory wodne, jazy, zbiorniki, wieże wodociągowe, latarnie morskie, silosy itp. konstrukcje wstępne spręż one zastępują w coraz większym zakresie konstrukcje żelbetowe i stalowe. Istotną cechą konstrukcji wstępnie sprężonych jet możliwość znacznie większego wyzyskania wysokiej wytrzymałości stali na rozciąganie betonu czy kamienia naturalnego na ściskanie. W wyniku procesu wstępnego sprężenia, element, zginany uzyskuje pewną ujemną strzałkę ugięcia skierowaną ku górze, c o w konsekwencji powoduje zwiększenie przekroju pracującego na ściskanie. Wywołane w ten sposób siły wewnętrzne mają za zadanie przeciwdziałanie spodziewanym obciążeniom zewnętrznym i stanowią niejako przygotowanie każdego elementu konstrukcji do oczekującej go pracy. Teoria konstrukcji wstępnie sprężonych jest, przedmiotem innych wykładów. Dla naszych zągadnień interesującym,jest fakt, że zasady konstrukcji sprężonych, dążąc do wyeliminowania sił rozciągających z elementów przeznaczonych do przyjmowania sił ściskających, stwarzają najbardziej właściwe warunki dla wykorzystania wysokich wytrzymałości na ściskanie kamienia naturalnego w sposób zgodny z j ego cechami przyrodniczymi. Praktyczne korzyści wynikające ze stosowania konstrukcji wstępnie sprężonych są bardzo rozlicznej natury. W porównaniu z konstrukcjami żelbetowymi korzyści ekonomiczne wyrażają się oszczędnościami materiałowymi wynoszącymi przeciętnie 60% ciężaru stali i 15% ciężaru betonu. Zmniejszenie o około 1/3 wysokości konstrukcyjnej ustrojów nośnych i prawie dwukrotne zwiększenie rozpiętości pozwala na tak, aby posadzka zużywała się równomiernie. Normalna grubość marmurowych płyt posadzkowych wynosi 2 do 3 cm , w pomieszczeniach o większym nasileniu ruchu 3 do 4 cm. Faktura szlifowana , aby uniknąć ślizgania się stóp. [podobne: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, comes bolszewo, castorama dywany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama dywany comes bolszewo kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania