Konstrukcja

Konstrukcja jest zawsze funkcją rozdziału przestrzeni i przeznaczenia, toteż inne zagadnienia wiązać się będą z teatrem nowoczesnym, teatrem przestrzennym a inne z teatrem dziewiętnastowiecznym o przestrzeniach zamkniętych, oddzielonych od siebie, a połączonych jedynie sztywną rampą sceniczną. Teatr nowoczesny zawiera wnętrze parterowe, jedno-amfiteatralne, bez podziału na piętra. Konstrukcja teatru nowoczesnego to zagadnienie hali, amfiteatru widowni oraz ewentualnie wsporników znacznie wysuniętych lóż. Formą pośrednią jest teatr o dużej, amfiteatralnie wzniesionej widowni, z bogato rozczłonkowanymi i znacznie wysuniętymi lożami, jak budynek opery w Hamburgu lub opery w Kolonii. Na teatrach dziewiętnastowiecznych, do których zaliczają się nasze stare i nowe teatry, zaciążyły przepisy przeciwpożarowe, przewidujące drewniano-papierowo-płócienne, palne dekoracje kulis, kurtyn i horyzontu, przeznaczonych do oglądania z jednej strony, które wraz z mechanicznymi urządzeniami sceny mieszczą się w otoczonej ogniowymi ścianami wieży, połączonej z widownią otworem rampy zamykanej żelazną kurtyną. Część wieżowa takiet sceny o wymiarach z zasady przekraczających kilkakrotnie wymiary widowni, obejmuje całą scenę, zascenie i w nowszych teatrach kieszenie boczne, zajmując powierzchnię jednego do kilku tysięcy metrów kwadratowych, przy wysokości przekraczającej z górą dwukrotnie wysokość widowni, a z częścią podziemną sięgającej do 50 m wysokości. Zagadnienia konstrukcyjne są tutaj dość proste: szkieletowe, monolityczne pudło sceny, z dużymi otworami ramy sceny, o rozpiętości od kilkunastu do dwudziestukilku metrów i mniejszymi, łączącymi scenę z kieszeniami, niemal z zasady oparte jest na konstrukcji stalowej z przekryciem ogniotrwałym płytami żelbetowymi. Podłoga sceny ze względów akustycznych oraz choreograficznych, z zasady drewniana, z uwagi na urządzenia podscenia, zapadni, obrotnic czy przesuwni, również oparta jest na konstrukcji stalowej. Widzimy z tego, że żelbet w tej części teatru nie ma zastosowania. [przypisy: srebro lokacyjne, supon rzeszów, vitopend 100 instrukcja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: srebro lokacyjne supon rzeszów vitopend 100 instrukcja