Kino panoramiczne w Szczecinie

(architekt A. Korzeniowski, konstruktor A. Malecki). Konstrukcja tego kina charakteryzuje się dużą zwartością bryły ze względu na szczupłość parceli. Przedstawiono rzut poziomy widowni oraz przekrój podłużny i poprzeczny konstrukcji. Dla oszczędności miejsca poczekalnia i kasy umieszczone są pod widownią. Konstrukcję widowni stanowią ramy żelbetowe, przekryte stropodachem. Najciekawszym i oryginalnym elementem konstrukcyjnym jest wspornikowy układ konstrukcji balkonu widowni i kabin projekcyjnych, które, opierając się na belce-ścianie nad wejściem głównym, wzajemnie się równoważą. Pałac Wystawowy Narodowego Ośrodka Przemysłu i Techniki w Paryżu. W roku 1958 ukończono w Paryżu budowę Pałacu Wystawowego Narodowego Ośrodka Przemysłu i Techniki . Wybór koncepcji konstrukcji sklepienia był ograniczony następującymi warunkami: a) dach o powierzchni ok. 22 000 m ma tworzyć w rzucie trójkąt równoboczny o bokach 218 m, oparty na fundamentach tylko w trzech punktach b) sklepienie tworzą trzy przecinające się powierzchnie walcowe o tworzących poziomych, przy ograniczeniu wysokości budynku do 45,0 m, c) dach i ściany stanowią właściwe zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi i termicznymi, d) architektura budynku powinna być monumentalna, odpowiednia dla pawilonu wystawowego. Wstępne studia projektu przyniosły interesujące rozwiązania, a m. in. Nerviego i Freyssineta. W rozważaniach nad wyborem konstrukcji zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie wyboczenia całości przekrycia dachu lub wyboczenia lokalnego powłoki, które w konstrukcjach o tej rozpiętości może być szczególnie niebezpieczne. Uznano, że jedynie zastosowanie powłoki dwuwarstwowej może zapewnić wymagane bezpieczeństwo konstrukcji, tym bardziej iż duże odsunięcie masy materiału od osi obojętnej przyczynia się do osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości na zginanie i skręcanie przy zachowaniu minimalnego zużycia betonu. [podobne: cyprysik groszkowy filifera aurea, pxf cennik, odległość szamba od granicy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyprysik groszkowy filifera aurea odległość szamba od granicy pxf cennik