Hala Kongresowa w Berlinie.

Halę Kongresową w Berlinie o przekryciu wiszącym zbudowano w roku 1957 . Jest ona wkładem Ameyki do Interbau. Zaprojektował ją architekt Hugh A. Stubbins z Cambridge (Mussachussets USA) wykorzystując ideę M. Nowickiego, autora słynnej hali w Raleigh, której hala berlińska jest niemal identycznym powtórzeniem. Ma ona symbolizować nowoczesną architekturę i kunszt inżynierski. Luki nośne i dach Hali Kongresowej wykonano w konstrukcji sprężonej. Wymiary budynku wynoszą 92X96 m. Fundamenty hali posadowiono na 500 palach żelbetowych o długości 10 m i nośności 50 T każdy. Luki dachowe oparto na ustawionych na osi północpołudnie podporach o szerokości 3 m i długości 2 m. Podpory te wspierają się na fundamencie złożonym z 260 pali wierconych, o nośności 100 T każdy. Cały ciężar dachu przekazywany jest za pośrednictwem dwumetrowych łuków żelbetowych (o przekroju pięciokątnym, wewnątrz pustym, o maksymalnym wymiarze 2 X 2,5 m) na ukośne podpory w taki sposób, że ściany boczne hali są samonośne. Wzniesienie łuków ponad pomostem pierwszego piętra wynosi 18 m. Dach wiszący o grubości 7 cm, rozpięty między łukami, wykonano w konstrukcji sprężonej. Największa rozpiętość dachu wynosi 64 m. Jako izolację zastosowano korek i bitum. Płaszczyzna dachu wystaje 8 m poza ściany zewnętrzne hali. Kable sprężające wiszący dach zakotwiono w łukach. Konstrukcja wewnętrznych pomieszczeń hali i rozplanowanie ich na dwu poziomach są zupełnie niezależne od konstrukcji dachu. [patrz też: cyprysik groszkowy filifera aurea, pxf cennik, odległość szamba od granicy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyprysik groszkowy filifera aurea odległość szamba od granicy pxf cennik