Grubość płyt okładzinowych

Grubość płyt okładzinowych zależy w duże mierze od rodzaju obróbki powierzchni licowych. Przy obróbce udarowej grubości muszą być większe, ze względu na możliwośc pęknięcia przy uderzeniu, przy obróbce ściernej grubości mogą być mniejsze. Wymiary powierzchni płyt okładzinowych zależą od cech fizycznych materiału i od przeciętnych (standardowych) wymiarów bloków z danego złoza. Standardowe wymiary bloków dla ważniejszych kamieniołomów polskich. Dwa pierwsze wymiary są wymiarami powierzchni, wspornych bloku , trzeci wymiar jest jego grubością i odpowiada wysokości eksploatowanej warstwy skalnej. Np. blok o wymiarach 1,20 x 0.80 x 0.60 cm jest blokiem długości 20, wyciętym z warstwy skalnej na szerokośc 80 cm i głębokośc 60 cm. Bloki skał magmowych i metamorficznych można przepilowywać na płyty w dowolnym kierunku, toteż pierwsze dwa wymiary bloku oznaczają jednocześnie maksymalne wymiary powierzchni płyt. Boki skał osadowych należy przepiłowywać równolegle do uwarstwienia, zatem pierwszy i ostatni wymiar decydują o maksymalnej wielkości płyty. W praktyce nie należy nigdy dążyć do stosowania maksymalnych wielkości płyt, dlatego też jako normalny, wymiar należy uznawać dwa ostatnie wymiary. Nie należy również dążyć do zbytniego rozdrabniania płyt, bowiem i krawędzie muszą być mniej lub więcej dokładnie obrabiane. Im drobniejszy jest podział płyt, tym większą ilość krawędzi należy obrobić i pasować. Praktycznie, podciąganie kapilarami wilgoci z terenu, przyjmują całą wodę opadową, ściekającą z elewacji, a wreszcie są najbardziej narażone na rozpryski błota ulicznego. Na cokoły budynków należy zatem dobierać skały o małej porowatości i nasiąkliwości, odporne na uderzenia mechaniczne z którym dolna partia budynku najłatwiej może ulec. Najlepiej nadawać się będą granity, sjenity, andezyty, pia skowc e okręgu kłodz- kiego i inne, o podobnych cechach fizycznych. [patrz też: gonpol, vitopend 100 instrukcja serwisowa, kowalczyk materiały budowlane

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gonpol kowalczyk materiały budowlane vitopend 100 instrukcja serwisowa