Czesc wód podziemnych wyplywa na powierzchnie w postaci

Ilość nagromadzonej wody podziemnej zależy od spękań, szczelin i porowatości skał . Ilość wody ujmowanej jest zawsze mniejsza od ilości wody nagromadzonej w porach skał i zależy od odciekalności, tj. stosunku objętości wody swobodnie odciekającej z nasyconego monolitu skały do objętości tego monolitu. Z kolei odciekalność zależy od współczynnika filtracji k (w misek), od wysokości warstwy wodonośnej nad poziomem ujęcia wody i przede wszystkim od składu mechanicznego gruntu. Gdy dla piasków odciekalność wyrażona w % objętości wynosi 15-25%, to dla piasków gliniastych zmniejsza się do 10-15%, a dla glin średnich 4-7% 1). W glebie na głębokości 5-10 cm występują olbrzymie ilości drobnoustrojów (od kilku milionów do Kilku miliardów w 1 g). W miarę zagłębiania się ilość ta maleje i już na głęb. 20–30 cm wynosi 1/3 podanych ilości. W glebach podmokłych najwięcej drobnoustrojów jest tuż pod powierzchnią, a na głęb. 1,5 m już ich prawie nie ma. Gdy poziom wód gruntowych jest niski, jeszcze na głęb. 2-3 m występują znaczne skupienia drobnoustrojów. Przeciętnie na głęb. 4-5 m ilość drobnoustrojów jest kilka do kilkunastu tysięcy razy -mniejsza -niż na głębokości 1 m. [patrz też: odległość szamba od granicy, pxf cennik, bamberski dwór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bamberski dwór odległość szamba od granicy pxf cennik